Afspraak is afspraak. Toch?

In Nederland is (behoudens sommige uitzonderingen, zoals het kopen van een woning door een particulier) het sluiten van een overeenkomst vormvrij. Dit betekent dat er in principe geen eisen zijn aan de vorm van een overeenkomst. Een overeenkomst kan dus rechtsgeldig zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. In ieder geval dient uit een gedraging van de verklarende partij te blijken dat hij de overeenkomst wil sluiten. Een handgebaar kan daarbij in specifieke situaties zelfs al voldoende zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een veilig waarbij het enkel opsteken van een hand voldoende kan zijn voor het tot stand komen van een koop. Recent is ook uitgemaakt dat ook een duimpje in een What’s app bericht als een akkoord kan gelden en dat er daardoor dus een overeenkomst tot stand is gekomen.

Wanneer wordt een overeenkomst mondeling gedaan?

Een overeenkomst is mondeling tot stand gekomen als deze simpelweg in gesproken woord is gedaan en dus niet schriftelijk is.

Wanneer is een overeenkomst schriftelijk?

Een overeenkomst is schriftelijk als de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd in een leesbaar document.  Een schriftelijke overeenkomst wordt ook wel een contract genoemd. Een schriftelijk overeenkomst kan ook digitaal zijn.

Waarom is het belangrijk om afspraken op schrift te stellen?

Zoals hiervoor aangegeven zijn mondelinge afspraken even bindend als schriftelijke afspraken. Echter is het doorgaans lastiger om mondelinge afspraken aan te tonen. Bewijstechnisch staat u dus sterker als de afspraken op schrift staan. Het liefst netjes bij elkaar in één document.

Dient een schriftelijke overeenkomst altijd ondertekend te zijn?

Een schriftelijke overeenkomst dient dus primair als bewijs. Vaststaat dan in principe dat er een overeenkomst tussen partijen is en welke afspraken zij met elkaar zijn overeengekomen. Meer weten over de totstandkoming van een overeenkomst? Lees dan het blogartikel: Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Een afspraak kan al schriftelijk zijn als deze is opgenomen in een Whatsapp- of een e-mailbericht. Echter als partijen daadwerkelijk een contract tekenen, levert deze overeenkomst ‘dwingend bewijs’ op. Dit betekent dat de rechter in principe verplicht is de inhoud van het contract als waar aan te nemen.

Een handtekening op een contract kan ‘nat’, dus met inkt gezet zijn. Tegenwoordig kunnen (digitale) contracten ook met een digitale handtekening ondertekend zijn. Ook kan een papieren contract met natte handtekening gescand zijn en daardoor digitaal worden.

Een overeenkomst op papier met een natte handtekening is nog steeds doorgaans bewijstechnisch de beste optie. Zo’n contract kan namelijk minder makkelijk gemanipuleerd worden dan digitale overeenkomsten.

Heeft u een geschil met iemand over het wel of niet tot stand zijn gekomen van een overeenkomst?  Of wilt u weten welke afspraken precies zijn gemaakt op basis van de schriftelijke documenten? Dan hebt u wellicht een advocaat contracten- en verbintenissenrecht nodig.

Advocaat contracten- en verbintenissenrecht in Den Haag nodig?

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van contracten – en verbintenissenrecht. Onze advocaten verbintenissenrecht zijn specialist en behalen voor u het maximale resultaat. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl