Advocaat tijdens voorrarrest

In de eerste periode van het voorarrest wordt de verdachte vaak gehoord. Dit is dus een belangrijke fase in de strafprocedure. Een verdachte wordt geconfronteerd met bewijzen en vermoedens van de politie. De politie tracht de druk gaandeweg op te voeren, waardoor een verdachte het steeds zwaarder krijgt. Het is daarom juist in deze fase van groot belang dat hij wordt bijgestaan door een raadsman.

Voorbereidend onderzoek

Het voorarrest is meestal het begin van het voorbereidend onderzoek van de politie of in ieder geval de fase waarin de verdachte wordt geconfronteerd met de bewijzen die de politie heeft verzameld. De verklaringen die door de verdachte tijdens het voorarrest worden afgelegd, zijn van grote invloed op de rest van de strafrechtelijke procedure en vaak ook op de uitkomst van de strafzaak. Indien de verdachte  zich van meet af aan laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat is de kans dat u wordt vrijgesproken groter.

Verschillende fasen

Ophouden voor verhoor

Het voorarrest bestaat uit verschillende fasen, die elkaar opvolgen. Een verdachte mag maximaal 6 uur worden opgehouden voor verhoor (om een verklaring af te leggen). De tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur telt hierbij echter niet mee, zodat de duur van het ophouden maximaal kan oplopen tot 15 uur. Binnen deze termijn moet de verdachte ofwel in verzekering zijn gesteld (indien de politie nog nader onderzoek moet doen) of worden heengezonden.

Inverzekeringstelling

De verzekeringstelling kan maximaal drie dagen duren. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie de termijn van de inverzekeringstelling met drie dagen verlengen. Dit gebeurt dan vaak alleen wanneer men eigenlijk te weinig bewijs heeft om u nog 14 dagen in bewaring te laten stellen door de rechter-commissaris of om het mogelijk dat de verdachte nog in het weekend vast blijft zitten voor nadere verhoren, wanneer de verdachte bijvoorbeeld op een woensdag of donderdag is aangehouden. Tijdens de verzekeringstelling zal politie onderzoek doen en wordt de verdachte onder meer gehoord over de strafbare feiten waarvan u verdacht wordt.

Bewaring

Volgens de wet dient een verdachte binnen 3 dagen en 15 uur te worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze toetst of de inverzekeringstelling rechtmatig is geweest, maar hij zal – indien de officier van justitie daarom heeft gevraagd – ook beoordelen of de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven. De rechter-commissaris kan bevelen dat u voor maximaal 14 dagen in bewaring wordt gesteld.

De rechter-commissaris beoordeelt allereerst of er ernstige bezwaren bestaan voor de feiten waarvan de verdachte wordt beschuldigd en of er ook gronden zijn voor het langer voortduren van het voorarrest. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstig vluchtgevaar of dat een verdachte het onderzoek van de politie zou kunnen frustreren.

Schorsing van voorlopige hechtenis

Zodra de rechter-commissaris de bewaring voor 14 dagen verleent, kan hij deze onmiddellijk of op een later tijdstip schorsen. Schorsing vindt veelal plaats vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De reclassering zal de rechter adviseren of een verdachte eventueel geschorst kan worden onder bepaalde voorwaarden. De rechter zal eerder geneigd zijn om een verdachte vrij te laten, wanneer de reclassering dat adviseert.

Gevangenhouding

Binnen de 14 dagen van de bewaring moet de voorlopige hechtenis opnieuw worden getoetst door de raadkamer van de rechtbank indien de officier van justitie de verdachte langer wil vasthouden. Er moet dan worden beoordeeld of er nog (steeds) voldoende ernstige bezwaren bestaan voor het langer voortduren van het voorarrest. Hoe langer het voorarrest duurt, des de zwaarder worden de eisen die aan verdenking gesteld worden. De rechtbank kan de gevangenhouding direct voor 90 dagen bepalen, maar kan ook telkens het voorarrest voor 30 of 60 dagen verlengen.

Pro forma zitting

Wanneer ook de 90 dagen gevangenhouding zijn verstreken, moet een verdachte opnieuw bij de rechtbank verschijnen. Het voorarrest kan telkens met 90 dagen worden verlengd, mits er nog steeds sprake is van ernstige bezwaren, waaraan inmiddels zware eisen aan gesteld moeten worden.

Vragen over een strafprocedure? Wilt u dat u(w vriend of familielid) wordt bijgestaan door een ervaren strafrechtadvocaat? Bel vrijblijvend: 070 – 789 00 90.

 

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl