Advocaat huurrecht Den Haag

Er worden dagelijks veel verschillende huurovereenkomsten gesloten. Partijen zijn (tenzij de wet zich hiertegen verzet) vrij om daarin overeen te komen wat zij willen. De huurder en de verhuurder kunnen dus onderling de huurprijs afspreken en kunnen zelf de voorwaarden opstellen. Het komt echter met enige regelmaat voor dat er een geschil ontstaat omtrent deze huurovereenkomst. Bijvoorbeeld wanneer de huurder vindt dat hij teveel huur betaalt omdat het gehuurde gebreken vertoont of omdat de verhuurder de huurovereenkomst wil ontbinden, omdat de huurder te laat zijn huurpenningen voldoet. Maar welke rechten heeft een huurder nu precies?

Verplichtingen huurder

Naast de rechten die een huurder heeft, heeft een huurder ook plichten. Deze verplichtingen komen voort uit het huurcontract. In het huurcontract staat namelijk vermeld hoeveel huur de huurder aan de verhuurder maandelijks dient te betalen. Een van de verplichtingen die op (vrijwel) elke huurder rust, is dan ook het betalen van huur.

Naast het betalen van de huur, dient de huurder zich ook als een goed huurder te gedragen. Hieronder valt onder meer het aan de verhuurder verschaffen van toegang wanneer er aan het gehuurde noodzakelijke reparaties verricht dienen te worden. Wanneer er sprake is van een klein gebrek aan de huurwoning dient de huurder dit voor zijn rekening te nemen. In het huurcontract staat immers vaak vermeld dat de huurder de woning schoon en in oorspronkelijke staat dient op te leveren wanneer hij de huurwoning verlaat.

Opzeggen van de huur

Wanneer de huurder de huurovereenkomst wil opzeggen, moet dat gedaan worden binnen de gestelde opzegtermijn. Om de huurovereenkomst rechtsgeldig op te zeggen, moet de huur (doorgaans) per aangetekende brief worden opgezegd. Een reden voor opzegging hoeft hierbij niet vermeld te worden. Wanneer de huur echter voor een bepaalde periode is aangegaan, kan de huur echter niet zonder meer worden opgezegd. Het opzeggen van de huur is in dat geval slechts mogelijk wanneer de verhuurder hiermee ook akkoord gaat.

Huurbescherming

Een particuliere huurder heeft vrijwel altijd recht op huurbescherming, hetgeen betekent dat de verhuurder niet zonder meer de huurovereenkomst kan opzeggen  en de huurder uit zijn woning kan zetten. Dit geldt ook wanneer de afgesproken huurperiode is verstreken. De verhuurder moet, in tegenstelling tot de huurder, een reden geven waarom hij de huurovereenkomst opzegt. Het contract kan alleen eindigen bij een geldige reden. Wanneer u er als huurder echter mee akkoord gaat dat de huurovereenkomst eindigt, hoeft de verhuurder geen geldige reden te hebben om het huurcontract te beëindigen.

Een aantal geldige redenen voor opzegging zijn:

  • Wanneer er sprake is van een huurachterstand;
  • Wanneer de verhuurder ernstige overlast van de huurder ondervindt;
  • Wanneer de huurder wanprestatie pleegt (ofwel wanneer de huurder zich niet houdt aan de huurovereenkomst);
  • Wanneer de verhuurder kan aantonen dat er sprake is van dringend eigen gebruik van de huurwoning;
  • Wanneer de huurder niet akkoord gaat met een redelijke wijziging/aanpassing van de huurovereenkomst.

Naast deze geldige redenen, dient de huurovereenkomst ook tenminste drie maanden (afhankelijk van de lengte van de huurovereenkomst) opgezegd te worden.

Advocaat huurrecht Den Haag nodig?

Een verhuurder mag u dus niet zomaar uit de huurwoning zetten . Hiervoor heeft de verhuurder een geldige (wettelijke) reden nodig. Daarnaast dient hij zich te houden aan de opzegtermijn. Ervaart u een geschil met uw verhuurder of heeft u het idee dat de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, dan is het goed een advocaat in de arm te nemen. Van der Zwan Advocaten is dé specialist op het gebied van het huurrecht en staat u graag bij.

Ook wanneer u medehuurder wenst te worden en u zich afvraagt wat er allemaal bij het medehuurderschap komt kijken, kan Van der Zwan Advocaten u van juridisch advies voorzien. Voor al uw vragen omtrent het huurrecht kunt u dan ook contact met ons, advocaat huurrecht Den Haag, opnemen. Wanneer u dat wenst kunnen wij een afspraak voor een juridisch intakegesprek inplannen. Wij zullen tijdens dit gesprek de juridische mogelijkheden bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl