Aanvaarden of verwerpen van nalatenschap

Eén van jouw dierbaren komt te overlijden en jij behoort tot de kring van erfgenamen. Wat zijn jouw mogelijkheden? Simpel gezegd heb je twee opties. Je kunt een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Maar wat betekent dit nu allemaal? Hieronder zal ik in het kort proberen uit te leggen wat de gevolgen zijn van het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap.

Verwerpen

Wanneer je een nalatenschap verwerpt betekent dit dat je niets met de nalatenschap van doen wil hebben. Je kunt niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele uit de nalatenschap voortvloeiende schulden, maar daar staat tegenover dat je ook nergens aanspraak op kunt maken. Ook niet als achteraf blijkt dat er meer opbrengsten dan schulden in de nalatenschap zaten. In de praktijk wordt een nalatenschap vaak verworpen wanneer men het idee heeft dat er veel “oude lijken” uit de kast zullen komen (en er dus meer schulden dan opbrengsten zijn). Soms spelen de slechte verhoudingen met de erflater een belangrijke rol om een nalatenschap te verwerpen, zelfs al zou er sprake zijn van een positief saldo. Als je eenmaal een nalatenschap hebt verworpen – dit gaat via een verklaring bij de rechtbank – dan kun je deze beslissing niet meer ongedaan maken. Belangrijk is echter nog wel om te weten dat wanneer jij een nalatenschap verwerpt – tenzij ook hier wordt verworpen – jouw kinderen voor jou in de plaats komen en daardoor erfgenaam worden.

Aanvaarden

Voor het aanvaarden van een nalatenschap zijn twee mogelijkheden, ieder met de eigen gevolgen.

Zuivere aanvaarding

Wanneer je een nalatenschap zuiver aanvaard volg je de erflater op onder algemene titel. Je krijgt dus niet alleen alle rechten, maar ook alle plichten. Hieruit volgt dat eventuele schulden uit de nalatenschap – voor zover de nalatenschap niet toereikend is – ook op jouw eigen vermogen verhaald kunnen worden. Dit kan dus grote gevolgen hebben. Hoewel ook de aanvaarding in beginsel via een verklaring bij de rechtbank moet worden kenbaar gemaakt kan een zuivere aanvaarding ook blijken uit het feitelijk handelen. Wanneer je nog niet weet of en hoe je een nalatenschap wilt ervaren moet je dus oppassen met het verrichten van handelingen. Bovendien geldt dat een eenmaal gedane zuivere aanvaarding slechts onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht kan worden omgezet in een beneficiaire aanvaarding.

Beneficiaire aanvaarding (onder het voorrecht van een boedelbeschrijving)

In tegenstelling tot bij een zuivere aanvaarding aanvaard je bij een beneficiaire aanvaarding slechts plichten voor zover hier rechten tegenover staan. Indien de schulden in de nalatenschap groter zijn dan de opbrengsten kan dit niet op jouw eigen vermogen verhaald worden. Voor het afwikkelen van een beneficiaire aanvaarde nalatenschap gelden wel bepaalde eisen.

Vragen over nalatenschap?

Voor vragen over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap kan je vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar AV zwart witvia telefoonnummer 070-7890090 of info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl