NAM ook aansprakelijk voor de immateriële schade

1 maart 2017 – Vanaf het moment dat een gasbel in 1959 onder de provincie Groningen is ontdekt heeft de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) dagelijks een grote hoeveelheid gas gewonnen.  De provincie heeft, sinds het meten van een aardbeving van 3.0 op de Schaal van Richter op de Eerste Kerstdag 1986, te maken gehad met meer dan duizend aardbevingen. De aardbevingen hebben geleid tot een aansprakelijkstelling van de NAM. Na te zijn veroordeeld tot risicoaansprakelijk voor schade bij benadeelde bewoners in het aardbevingsgebied is de NAM op woensdag 1 maart 2017 door de rechtbank in Assen tevens aansprakelijk gesteld voor immateriële schade van een aantal aardbevingsgedupeerden. Wat houdt dit in en wat betekent deze uitspraak bewoners in het aardbevingsgebied?

Onderscheid materiële en immateriële schade

De aardbevingen in het aardbevingsgebied Groningen hebben geleid tot direct zichtbare schade aan woningen. Dergelijke schade is uit te drukken in geld, het betreft materiële schade. Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies van levensvreugde na een ongeval. Voorbeelden van immateriële schade zijn onder meer blijvende lichamelijke en psychische klachten en beperkingen.

Vonnis rechtbank Noord-Nederland 2 september 2015

Bij uitspraak van 2 september 2015 heeft de rechtbank Noord-Nederland geconcludeerd dat de NAM de risicoaansprakelijkheid draagt voor de aardbevingen welke worden veroorzaakt door gaswinning. Ten aanzien van de factor schade dient de rechtbank dus enkel te onderzoeken of ‘’de mogelijkheid van schade aannemelijk is’’.

Onderzoek immateriële schade gedupeerden

In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen heeft de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek verricht en in 2017 geconcludeerd dat de gezondheid van inwoners die meervoudige schade aan hun woning hebben geleden door aardbevingen wordt aangetast. Volgens het rapport ervaren gedupeerden slapeloosheid en vermoeidheid, maar ook hartkloppingen en hoofdpijn.

Vonnis rechtbank Assen 1 maart 2017

De advocaat van de gedupeerden eiste begin 2014 een schadevergoeding voor zijn cliënten. Bij uitspraak van 1 maart 2017 achtte de rechtbank Assen het bewezen dat de aardbevingen het woongenot aantasten van bewoners in het Groningenveld. ‘’De bevingen hebben invloed op het leven van veel inwoners. Dit is ook te zien aan de grote hoeveelheid schademeldingen’’, aldus de rechtbank.

Behoort u tot de gedupeerden?

Nadat de NAM in 2015 tot risicoaansprakelijkheid voor schade bij aardbevingsgedupeerden in de provincie Groningen is veroordeeld, is de NAM tevens aansprakelijk gesteld voor de immateriële schade van de getroffen bewoners. De rechtbank Assen heeft dit besloten bij uitspraak van 1 maart 2017. Is bij u sprake van aantasting van uw woongenot en sprake van geestelijk lijden, of heeft u vragen over de aansprakelijkstelling van de NAM voor immateriële schade bij gedupeerden in het aardbevingsgebied, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, winkelketens en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl