Aansprakelijkheid voor letselschade op een festival

Morgen is het 27 april en dat betekent Koningsdag!

Koningsdag staat bekend om zijn gezelligheid en een breed aanbod aan activiteiten in bijna alle steden. Velen bezoeken op deze dag een festival of soortgelijke festiviteiten zoals bijvoorbeeld de kermis op het Malieveld. Vaak zorgt dit voor een leuke en gezellige dag, maar ook hierbij kan wel eens iets misgaan. Stelt u zich eens voor dat u tijdens uw bezoek aan een festival over een stroomkabel struikelt en hierdoor uw arm breekt, of een hek is niet goed vastgemaakt en valt bovenop u. De vraag die hierbij rijst is of u de schade dan zelf dient te dragen of dat u daarvoor iemand aansprakelijk voor stellen.

Letselschade

Tijdens uw bezoek aan een festival heeft u lichamelijke of geestelijke schade opgelopen, waardoor u niet meer kunt doen wat u normaal doet en bent u genoodzaakt om extra kosten te maken of loopt u inkomsten mis. In dat geval is er sprake van letselschade. Hiervan was bijvoorbeeld ook sprake bij het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen. Zie voor meer uitgebreide informatie onze pagina over letselschade.

Onrechtmatige daad

Het uitgangspunt is dat iedereen in beginsel zijn eigen schade moet dragen. Dit is anders in het geval dat bijvoorbeeld de organisatie van een festival aansprakelijk kan worden gesteld. Om de organisatie van een festival aansprakelijk te kunnen stellen moet deze zich onrechtmatig hebben gedragen. Men spreekt in dit verband van een onrechtmatige daad om aan te geven dat iemand inbreuk maakt op een ander zijn recht of dat het doen of nalaten van iemand in strijd is met een wettelijke plicht of een zorgvuldigheidsnorm. Om te bepalen of er sprake is van een onrechtmatige daad dienen de volgende punten getoetst te worden:

  1. De organisatie pleegt een onrechtmatige daad;
  2. Waardoor een bezoeker schade heeft geleden;
  3. Er is een verband tussen de onrechtmatige gedraging van de organisatie en de geleden schade;
  4. De onrechtmatige daad kan aan de organisatie van het festival worden toegerekend.

Hieruit kan worden afgeleid dat er op de organisator van een festival een zorgplicht rust. Dit houdt in dat de organisator er zorg voor dient te dragen dat het festival goed verloopt en eventueel gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen. Soms kan het onrechtmatige handelen (of nalaten) van de organisatie van een festival echter worden gerechtvaardigd. Hierbij valt te denken aan overmacht. Daarnaast dient een persoon de schade zelf te dragen als er sprake is van eigen schuld.

Gevaarzetting

Om te beoordelen of de zorgplicht door de organisatie is geschonden, dient er daarnaast te worden gekeken of er sprake is van gevaarzetting. In het Kelderluik-arrest heeft de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) antwoord gegeven op de vraag wanneer er sprake is van gevaarzetting. In dit arrest zijn vier criteria geformuleerd. Aan de hand van deze richtlijnen kan er worden beoordeeld of er onrechtmatig gevaar is gecreëerd en of de organisatie van een festival uiteindelijk aansprakelijk is voor de geleden schade of dat het voor uw eigen risico komt. Deze vier criteria luiden als volgt:

  1. De waarschijnlijkheid dat de festivalbezoeker onoplettend en onvoorzichtig is;
  2. De grootte van de kans dat daaruit schade ontstaat.
  3. De ernst van de gevolgen van de schade.
  4. De bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen voor de organisatie.

Disclaimer

Organisatoren van festivals proberen hun aansprakelijkheid zoveel mogelijk in te perken en uit te sluiten. Dit doen zij vaak door in hun algemene voorwaarden een aantal bedingen op te nemen. Zo komt men vaak de zinsnede tegen: ‘De organisatie van het festival onthoudt zich van aansprakelijkheid voor eventueel opgelopen letsel’. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid zal echter niet opgaan in het geval dat de organisatie van een festival zijn zorgplicht schendt. Wanneer er dus sprake is van een onrechtmatige daad aan de kant van de organisatie van een festival, is zij altijd aansprakelijk. Er is geen disclaimer die deze aansprakelijkheid uit kan sluiten.

Juridische hulp nodig

Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Dr. Lelykade 12 B

2583 CM Den Haag

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.