Aansprakelijkheid verkeersongeval

Iedereen heeft wel eens te maken (gehad) met een ongeval in het verkeer. Wanneer u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval en u lijdt schade, wilt u natuurlijk dat deze schade vergoed wordt. De veroorzaker van het verkeersongeval wordt daarom (op basis van de wet) verplicht de schade die het slachtoffer lijdt te vergoeden. De schade die het slachtoffer lijdt kan zowel materiële schade (bijvoorbeeld schade aan de auto, fiets of kleding) als letselschade (schade aan het slachtoffer zelf) zijn.

Wanneer wordt uw schade vergoed?

Als slachtoffer dient u te bewijzen dat de wederpartij aansprakelijk is voor de schade die u heeft geleden. Daarnaast dient u de schade en de omvang van de schade te bewijzen. Het komt met enige regelmaat voor dat slachtoffers niet in het bezit zijn van voldoende bewijs en dat de schade die zij lijden derhalve niet wordt vergoed. Om deze vervelende situatie te voorkomen, kunt u het best na een verkeersongeval getuigenverklaringen verzamelen en foto’s maken van de toedracht van het ongeval en van de (materiële) schade. Tegenwoordig kan een zogenaamde dashcam ook voor belangrijk bewijs zorgen.

Het komt geregeld voor dat voetgangers (meestal bij het oversteken) door een auto worden geschept. Automobilisten verlenen vaak geen voorrang aan voetgangers op het zebrapad, rijden vaak te hard, rijden geregeld door rood en zitten tegenwoordig steeds vaker op hun smartphone. Wanneer u als voetganger of fietser door een auto bent aangereden, wordt u door de wet beschermd. Een voetganger of fietser is namelijk een zwakkere verkeersdeelnemer. In het geval u als voetganger door een auto wordt geschept, kan uw letsel ernstig zijn. Veel voorkomende letsels bij voetgangers zijn botbreuken, blauwe plekken en een hersenschudding. Wanneer een voetganger of fietser als slachtoffer bij een verkeersongeval betrokken is geraakt, is het niet aan het slachtoffer om voldoende bewijs te verzamelen, maar moet de veroorzaker van het ongeval bewijzen dat er sprake was van een overmachtssituatie.

Letselschade verkeersongeval?

Naast materiële schade kan een slachtoffer van een verkeersongeval ook letselschade ondervinden. Met letselschade wordt de lichamelijke of geestelijke schade aan het slachtoffer bedoeld. Het is ingewikkeld om letselschade verkeersongeval vast te stellen. Het is daarom van belang tijdig een medische specialist en een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

Om te beoordelen of een andere partij uw schade dient te vergoeden (en dus aansprakelijk is voor de door u geleden schade) en om te bepalen welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, is het verstandig een advocaat in de arm te nemen die alle wetten en regels goed kent en in staat is om een rechtvaardige schadevergoeding voor u te realiseren.

De volgende stappen zullen worden genomen in het schadeafwikkelingsproces:

  • een vrijblijvend gesprek met u voor het vergaren van de benodigde informatie en het bepalen van de juiste strategie;
  • het opvragen van uw medische informatie;
  • het aansprakelijk stellen van de wederpartij (of zijn/haar verzekeraar);
  • uw schade begroten en verhalen op de wederpartij.

Van der Zwan Advocaten is dé specialist op het gebied van schade, aansprakelijkheid en verzekering en staat u graag bij.

Wilt u uw rechtspositie weten bij een kop-staartbotsing? Klik hier.

Slot

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval en heeft u schade geleden welke u wenst te verhalen op de veroorzaker van het verkeersongeval, neem dan (vrijblijvend) contact op met ons advocatenkantoor, specialist in letselschade verkeersongeval. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, winkelketens en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl