Aansprakelijkheid van de tussenpersoon

Ondernemers schakelen vaak een verzekeringstussenpersoon in om de verzekeringen te regelen.

Met enige regelmaat komt het voor dat achteraf blijkt dat de tussenpersoon onjuist heeft geadviseerd over de af te sluiten verzekeringen, de hoogte van de verzekerde som of hetgeen verzekerd moet worden. Kan je dan als ondernemer de schade die je lijdt verhalen op de tussenpersoon? Er bestaan zeker mogelijkheden om de tussenpersoon aansprakelijk te stellen voor de schade. Belangrijker in dit kader is te weten waar de tussenpersoon aan moet voldoen.

Waar moet de verzekeringstussenpersoon aan voldoen?

Een verzekeringstussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze zorgplicht houdt onder andere in dat de verzekeringstussenpersoon dient te zorgen voor de belangen van de verzekerde. Zo moet de verzekeringstussenpersoon ervoor zorgen dat de juiste verzekeringen met de juiste verzekerde sommen worden afgesloten. Daarnaast moet de verzekeringstussenpersoon aan de verzekerde duidelijk uitleggen wat de polisvoorwaarden en de eventuele clausules inhouden en belangrijker wat de gevolgen zijn wanneer daaraan niet wordt voldaan.

Deze zorgplicht geldt niet alleen bij het afsluiten van een verzekering maar ook tijdens de looptijd van een verzekering. De verzekeringstussenpersoon dient ervoor te zorgen dat hij op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de verzekeringen. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking.

Wanneer kan een verzekeringstussenpersoon aansprakelijk worden gesteld?

Wanneer de verzekeringstussenpersoon niet voldoet aan zijn verplichtingen, dan is hij aansprakelijk voor de schade van de verzekerde. De norm voor het handelen van de verzekeringstussenpersoon is de maatstaf van het handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot. Wat een beroepsgenoot in hetzelfde geval had gedaan is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Meer weten?

De advocaten van Van der Zwan Advocaten kunnen u van advies voorzien of uw verzekeringstussenpersoon aansprakelijk is of niet. Neem contact  op met Van der Zwan Advocaten via 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl