Aansprakelijkheid van automobilisten in het verkeer

In Nederland wordt heel wat afgefietst. Zo gaan veel mensen dagelijks met de fiets naar het werk en nemen scholieren geregeld de fiets naar school. Het komt helaas met enige regelmaat voor dat fietsers hun hand niet uitsteken, door het rode licht rijden of druk zijn met hun smartphone, hetgeen (letsel)schade tot gevolg kan hebben. Er wordt vaak geroepen dat fietsers alles in het verkeer kunnen maken zonder dat zij daarvoor aansprakelijk worden gehouden, maar is dit eigenlijk wel zo?

Aansprakelijkheid

De Nederlandse wet beschermt de zwakkere verkeersdeelnemer. Dat wil zeggen dat voetgangers en fietsers in beginsel meer bescherming genieten dan bestuurders van gemotoriseerde voertuigen. Wanneer een gemotoriseerd voertuig en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer bij een ongeval  (dat op de weg heeft plaatsgevonden) betrokken zijn geraakt, wordt de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig in beginsel aansprakelijk gehouden voor de door de fietser of voetganger geleden schade.

Een bestuurder van het gemotoriseerde voertuig kan enkel aan deze aansprakelijkheid ontsnappen wanneer hij kan bewijzen dat er sprake was van een overmachtssituatie. Overmacht wordt aangenomen wanneer een automobilist geen enkel verwijt kan worden gemaakt dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Van een overmachtssituatie is echter vrijwel nooit sprake. Voor een geslaagd beroep op overmacht moet de fout van de fietser of voetganger namelijk zo onwaarschijnlijk zijn dat de automobilist hier geen rekening mee kon en hoefde te houden. Een automobilist dient zelfs rekening te houden met een fietser die door het rode licht kan rijden, waardoor overmacht nauwelijks wordt aangenomen.

Causale verdeling

Wanneer vastgesteld wordt dat er geen sprake is van een overmachtssituatie, moet worden vastgesteld voor hoeveel procent de automobilist aansprakelijk gehouden kan worden voor de door de fietser of voetganger geleden schade. Dit noemt men in juridische termen ‘de causale verdeling’. Hierbij gaat men kijken hoe de aansprakelijkheid verdeeld kan worden en hoe de wederzijdse schadevergoedingsverplichtingen vastgesteld moeten worden. Hierbij wordt gekeken naar de over en weer gemaakte fouten.

Fietsers en voetgangers (ofwel de zwakkere verkeersdeelnemers) krijgen ten minste 50% van de door hun geleden schade vergoed. Hierna komt het tot een verdere verdeling tussen de fietser/voetganger en de gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Er wordt bij deze verdere verdeling gekeken naar de eigen schuld van de zwakkere verkeersdeelnemer. Wanneer een fietser bijvoorbeeld door het rode licht rijdt, kan de rechter beslissen dat het ongeval voor 25% zijn eigen schuld is en derhalve ‘slechts’ 75% van de door hem geleden schade wordt vergoed. Zoals gezegd kan de eigen schuld van een zwakkere verkeersdeelnemer niet groter zijn dan 50%.

Kinderen in het verkeer

Wanneer een kind, dat de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt, betrokken is geraakt bij een verkeersongeval, zal zijn schade voor 100% vergoed worden. Hierbij is dus geen sprake van een verdere verdeling (ofwel een causale verdeling) op basis van eigen schuld. Wel is het zo dat wanneer opzet dan wel ernstige roekeloosheid aan de zijde van het kind wordt verweten en wordt bewezen, zijn schade niet voor 100% vergoed zal worden. Opzet dan wel ernstige roekeloosheid wordt in dit kader echter, evenals een overmachtssituatie, nauwelijks aangenomen.

Vragen of juridische bijstand nodig?

Heeft u onlangs letselschade geleden ten gevolge van een verkeersongeval en wordt uw schade niet geheel vergoed? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten voor een juridisch intakegesprek. Van der Zwan Advocaten is niet alleen dé specialist op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, maar is ook expert op het gebied van letselschade. Van der Zwan Advocaten staat u dan ook graag bij wanneer u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 070-789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl