Aansprakelijkheid onrechtmatige daad

Wat als iemand schade bij u veroorzaakt? Bijvoorbeeld aan uw huis of doordat u door toedoen van iemand anders letselschade oploopt. Dient de andere persoon uw schade te vergoeden?

Het uitgangspunt in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Dit betekent dat u zelf de schade moet vergoeden, tenzij u iemand aansprakelijk kunt houden voor uw schade.

Een onrechtmatige daad is een toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon, een onderneming of van de overheid, waardoor schade is veroorzaakt. Op grond van de wet dient de veroorzaker de schade te vergoeden.

Voordat de wederpartij de schade, wegens onrechtmatige daad, dient te vergoeden, moet zijn voldaan aan de volgende vereisten:

  • er moet sprake zijn van een onrechtmatige gedraging;
  • dit handelen moet aan de ander kunnen worden toegerekend;
  • er moet door het handelen van een ander schade zijn geleden;
  • er moet een duidelijk verband zijn tussen de onrechtmatige gedraging en de schade.

Wanneer aan deze vereisten is voldaan, is degene die de schade heeft veroorzaakt (veelal) verplicht de door u geleden schade te vergoeden.

Eigen schuld

Het kan uiteraard voorkomen dat de benadeelde ook eigen schuld heeft aan de schade die hij lijdt, bijvoorbeeld omdat hij niet aan het opletten was. Wanneer er sprake is van eigen schuld, moet beoordeeld worden of deze schuld ook aan de benadeelde kan worden toegerekend. Wanneer dit het geval is, hoeft de veroorzaker de schade niet voor 100% te vergoeden. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.

Iemand heeft voor € 1.000,- schade geleden doordat een ander een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Wanneer er sprake is van eigen schuld die voor 30% aan de benadeelde kan worden toegerekend, hoeft de veroorzaker van de schade ‘slechts’ 70% van de schade (€ 700,-) te vergoeden. De andere 30% komt voor rekening van de benadeelde.

Wanneer er echter opzet in het spel is en de schade dus opzettelijk is gemaakt, dan zal de veroorzaker van de schade altijd de gehele schade (100%) moeten vergoeden.

Juridische hulp nodig?

Heeft u schade en wenst u deze te verhalen op de wederpartij of wordt er schadevergoeding van u gevorderd? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl