Aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties

Deelname aan een sport brengt behalve plezier ook bepaalde risico’s met zich mee voor de sporters. Hoe groot dit risico voor een sporter is, is uiteraard mede afhankelijk van het soort sport dat u uitoefent. Van belang is welk risico de sporter aanvaard heeft. De kans dat een sporter letsel oploopt tijdens een wedstrijd kickboksen is nu eenmaal vele malen groter dan tijdens een golfwedstrijd. Uit de rechtspraak blijkt daarom dat de schade die binnen het normale spelverloop is toegebracht strenger wordt getoetst aan de vereisten voor aansprakelijkheid dan als er geen sprake is van een sport of spel.

Twee fictieve voorbeelden

Het zicht van Johan is de laatste tijd helaas wat minder geworden en hij heeft daarom tijdens de voetbalwedstrijd van afgelopen zaterdag voor het eerst een bril gedragen. Tijdens de wedstrijd heeft een tegenstander bij het uitverdedigen keihard een bal tegen het hoofd van Johan aangeschoten waardoor Johan letselschade heeft opgelopen aan zijn ogen. Daar deze gedraging heeft plaatsgevonden in een sport- en spelsituatie – én bovendien de spelregels niet geschonden zijn door de tegenstander – zal de tegenstander vrijwel zeker niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de opgelopen schade. Het risico dat er een bal tegen het hoofd wordt geschoten valt immers binnen het normale spelverloop.

Dit verandert echter indien er geen sprake is van een sport- en spelsituatie. Johan heeft tijdens de wedstrijd een overtreding gemaakt op een tegenstander. De scheidsrechter floot vervolgens voor een overtreding en kende Johan een gele kaart toe. Aangezien de tegenstander enorm boos werd op Johan gaf de tegenstander hem vervolgens een fikse klap op het hoofd waardoor hij letselschade heeft opgelopen aan zijn ogen. In deze situatie is geen sprake meer is van een sport- en spelsituatie. De tegenstander heeft hier een bepaalde zorgvuldigheidsnorm geschonden en kan daarvoor aansprakelijk worden gehouden voor de opgelopen oog schade bij Johan.

Waar ligt de grens?

Maatgevend is of een bepaalde gedraging tegen de geest van het spel indruist en zodanig als onsportief moet worden aangemerkt. Indien een (amateur)voetballer tijdens de wedstrijd getackeld wordt en hij daarna nog een trap na krijgt wordt dit over het algemeen niet aangemerkt als onrechtmatige daad. Hoe vervelend dit ook is: een dergelijke gedraging kan je tijdens een voetbalwedstrijd verwachten en accepteer je ook indien je deelneemt aan het spel. Dit wordt echter anders indien het natrappen buiten alle proporties is en daardoor niet binnen de aard van het voetbalspel valt.

Geldt dit ook voor de toeschouwers?

Alhoewel toeschouwers niet deelnemen aan een wedstrijd wonen zij deze wel bewust bij. Aangezien zij zich vrijwillig in de ‘gevarenzone’ bevinden geldt voor de voor hen ook een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Indien een amateurvoetballer tijdens een wedstrijd een sliding maakt om de bal te blokken en hij vervolgens op het natte gras verder glijdt op een toeschouwer dan valt dit waarschijnlijk binnen een sport- en spelsituatie.

De sliding van de amateurvoetballer is namelijk niet dusdanig onzorgvuldig dat deze kan worden beschouwd als onderdeel van zijn normale prestatiegerichte sportbeoefening. Voor toeschouwers moet daarom eveneens worden bekeken of een dergelijke gedraging te verwachten is binnen de aard van het spel.

De aansprakelijkheidsverzekering

In veel gevallen zal de veroorzaker van een (onbesuisde) gedraging die tijdens het sporten heeft geleid tot (letsel)schade zelf aangeven dat hij verzekerd is voor dit soort schade via zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De verzekeringsmaatschappij zal vervolgens bekijken of de bewuste gedraging ook gedekt wordt. De omstandigheden van het specifieke gevallen zijn daarin enorm belangrijk. Indien er sprake is van opzettelijk veroorzaakte schade wordt deze altijd uitgesloten door verzekeringsmaatschappijen. Dit betekent overigens niet dat betreffende persoon dan niet aansprakelijk is voor de schade – integendeel zelfs – maar wil wel zeggen dat de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering van de (letsel)schade zal overgaan. In dergelijke gevallen is het verstandig om een deskundige in te schakelen.

Juridische hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u een (telefonische) afspraak maken? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl