Aansprakelijkheid bij kermisongeval

Afgelopen zondag was de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen. De Volvo Ocean Race is een legendarische zeilrace die dit jaar is geëindigd in Den Haag. Deze week spelen zich nog de festiviteiten rondom dit reusachtige evenement af, onder andere in de haven bij ons kantoor. Van 24 juni t/m 1 juli kunt u tijdens de achtdaagse Volvo Ocean Race Finish de boten van de zeilers bewonderen in de Scheveningse haven en meedoen aan verschillende activiteiten. Ook zijn er op dat moment attracties, zoals een reuzenrad.

Tegenwoordig komen ongevallen bij kermisattracties steeds vaker ter sprake. De Tilburgse kermis kwam de afgelopen jaren geregeld in het nieuws omtrent kermisongevallen. Een veel voorkomende oorzaak van kermisongevallen is de gebrekkigheid van de attractie. Het is de angst van vrijwel iedereen die in een attractie stapt dat er mogelijk iets mis is met de attractie. In veel gevallen gaat het goed, maar stel nu dat u toch een ongeval bij het betreden van zo’n kermisattractie overkomt, wie kunt u dan aanspreken voor de door u geleden schade?

Veiligheidsvoorschriften

Een attractie dient allereerst aan een aantal veiligheidsvoorschriften te voldoen. Het doel van de voorschriften is om ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen. In de ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen’ is onder meer opgenomen dat een attractie aan de volgende voorschriften dient te voldoen:

  • Attracties dienen goed te worden onderhouden;
  • Attracties moeten met regelmaat worden (goed)gekeurd;
  • Attracties dienen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden te voldoen;
  • Er dienen waarschuwingsborden en instructies van het personeel aanwezig te zijn die wijzen op mogelijke gevaren (bijvoorbeeld niet geschikt voor hartpatiënten of zwangere vrouwen);
  • Een attractie mag alleen in werking zijn als het geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers;
  • Eventueel impulsief gebruik en gedrag van kinderen moet ingecalculeerd zijn.

Aansprakelijkheid kermisexploitant

Voor de vraag wie er aansprakelijk is voor de opgelopen schade bij een kermisongeval is het van belang wat er precies is gebeurt.

Allereerst kan de kermisexploitant die de eigenaar is van de kermisattractie worden aangesproken voor de geleden schade. Als de attractie een gebrek vertoonde waardoor het ongeval is ontstaan, kan de eigenaar aansprakelijk worden gehouden voor de schade.

Het is daarnaast ook mogelijk dat de kermisexploitant niet tevens eigenaar van de attractie is. Veel attracties worden door een kermisexploitant gehuurd van een ander. De kermisexploitant kan ook in die gevallen worden aangesproken voor de geleden schade. De aansprakelijkheid wordt namelijk naar de bedrijfsmatig gebruiker van de attractie doorgeschoven.

Aansprakelijkheid producent

Als een attractie al op het moment dat het in het verkeer werd gebracht een gebrek vertoonde, dan kan de producent van de attractie worden aangesproken. Hierbij is dus van belang dat het gebrek aan de attractie al bestond voordat het aan de kermisexploitant werd verkocht. Het begrip ‘gebrek’ dient volgens de rechtspraak ruim te worden opgevat, waardoor er veel onder valt. Er is sprake van een gebrekkig product als de attractie niet aan de eisen van een veilige attractie voldoet. Hierbij kunt u denken aan het vereiste dat de attractie met deugdelijk materiaal is gebouwd en goed wordt onderhouden. Er dienen veiligheidsmaatregelen te worden genomen en deze moeten ook deugdelijk zijn, zo moeten bijvoorbeeld beschermbeugels wel goed werken. Maar ook het feit dat één schroefje verkeerd was aangebracht levert volgens de rechtspraak een gebrek op. In Nederland wordt er door de Voedsel- en Warenautoriteit toezicht gehouden op de naleving van veiligheidsvoorschriften bij kermisattracties.

Het aansprakelijk stellen van een producent is vaak een stuk moeilijker, omdat veel attracties jaren lang mee gaan. Het is moeilijk om bij een attractie die al tien jaar functioneert vast te stellen of het gebrek al bij levering van de attractie bestond.

Toepasselijke recht

Kermisexploitanten reizen de hele wereld over met hun attractie. De kermisexploitant die u in het betreffende geval voor de schade wilt aanspreken kan dan ook van buitenlandse afkomst zijn. De vraag speelt dan op welk recht er van toepassing is. Het uitgangspunt is dat als het voorval heeft plaatsgevonden in Nederland daarmee het Nederlandse recht van toepassing is.

Verzekering

Als kermisexploitant zijnde is het verstandig om een verzekering af te sluiten. Mocht er dan een ongeval plaatsvinden waarbij iemand gewond raakt, dan kan de kermisexploitant aanspraak doen op zijn verzekering en hoeft hij niet zelf voor de kosten op te draaien. Er bestaan verschillende kermisverzekeringen die de kermisexploitant hierbij kunnen helpen.

Juridische hulp nodig?

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en in het verhalen van letselschade. Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

De advocaten van Van der Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl