Aansprakelijkheid bij een stroomstoring

Gisteravond was het in delen van Nederland weer raak….een stroomstoring. Het elektriciteitsnet van Nederland is over het algemeen betrouwbaar, maar zo af en toe kan er toch een stroomstoring plaatsvinden. De oorzaak daarvan kan erg verschillen, waardoor een stroomstoring niet altijd voorkomen kan worden. Vaak duurt een stroomstoring niet lang en is dit voor de meeste Nederlanders dan ook geen groot probleem. Maar als een stroomstoring langer duurt dan kan er (grote) schade ontstaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een televisie die kapot is gegaan of etenswaren die zijn ontdooid door het niet functioneren van de vriezer. U wilt dan natuurlijk weten op wie u die schade kunt verhalen.

Compensatie

Wanneer een stroomstoring korter dan vier uur duurt komt u niet in aanmerking voor een vergoeding. Bij een langere storing kunt u wel in aanmerking komen voor een vergoeding. De netbeheerder is degene die deze vergoeding uitbetaalt en doet dit in principe binnen zes maanden. De uitbetaling gebeurt automatisch of wordt verrekend met de jaarrekening. Als u niet automatisch een compensatie ontvangt dan kunt u een brief sturen naar uw stroomleverancier om alsnog een vergoeding te ontvangen. Het gaat hierbij echter om een tegemoetkoming en niet om een schadevergoeding. Een tegemoetkoming als deze wordt toegekend om een stroomstoring die iets langer heeft geduurd te compenseren en niet om al uw schade te vergoeden.

Aansprakelijkheid netbeheerder

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u veel meer schade ondervindt van een stroomstoring. Een tegemoetkoming van uw schade is in zo’n geval niet voldoende. Als u schade lijdt door een stroomstoring kunt u in sommige gevallen de netbeheerder aansprakelijk stellen. Het moet hierbij wel gaan om grote schade, zoals bijvoorbeeld dure apparaten die kapot zijn gegaan. Het aansprakelijk stellen van uw netbeheerder zal dan ook niet slagen als het slechts om een aantal verloren etenswaren gaat.

Schade van een stroomstoring kan ontstaan tijdens de stroomstoring, maar ook wanneer de stroom na een storing weer wordt ingeschakeld. In een kortere periode kan er dan meer dan de toegestane hoeveelheid stroom worden uitgeoefend, waardoor apparaten ook stuk kunnen gaan. Ook in zo’n geval loopt u schade op door een stroomstoring en kunt u bij een wat grotere omvang daarvan de netbeheerder aansprakelijk stellen.

Vaak sluiten netbeheerders hun aansprakelijkheid uit met betrekking tot storingen. Als een netbeheerder zijn aansprakelijkheid via zijn algemene voorwaarden heeft uitgesloten is hij in veel gevallen niet aansprakelijk voor de door u geleden schade. Hier zijn echter wel uitzonderingen op te maken. Allereerst leidt grove schuld aan de kant van de netbeheerder wel tot aansprakelijkheid. Daarnaast kunnen de algemene voorwaarden in sommige gevallen niet goed ter hand zijn gesteld of als onredelijk bezwarend worden beschouwd. In die gevallen is een netbeheerder ondanks het uitsluiten van zijn aansprakelijkheid toch aansprakelijk voor de door u geleden schade.

Om uw schade succesvol op de netbeheerder te kunnen verhalen, moet u kunnen aantonen dat de schade daadwerkelijk door de stroomstoring is ontstaan. Er moet een verband bestaan tussen de stroomstoring en de door u geleden schade. Hierbij kunnen foto’s een goed hulpmiddel bieden en is het belangrijk dat u de duur bijhoudt. Daarnaast is het ook van belang dat u in geval van een storing direct contact opneemt met uw netbeheerder om van de storing melding te maken.

Schadevergoeding

Wanneer uiteindelijk is vastgesteld dat de netbeheerder aansprakelijk is voor de door u geleden schade, dan dient er nog gekeken te worden naar de omvang van de schadevergoeding. De omvang van de schadevergoeding hangt af van verschillende omstandigheden en factoren en dient dus per geval te worden beoordeeld.

Juridische hulp nodig?

Heeft u ernstige schade opgelopen door een stroomstoring? Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl