Aansprakelijkheid bij een recht van opstal

Niets is vervelender dan schade oplopen door een oorzaak waar u niets aan kunt doen, maar helaas kan het iedereen overkomen. U kunt hierbij denken aan de situatie dat uw auto ergens netjes staat geparkeerd en er plotseling iets van het dak van het pand ernaast pand valt, waardoor u schade aan uw auto oploopt. Dit is een vervelende situatie die u zelf niet in de hand heeft en u wilt dan natuurlijk graag weten of u de schade op iemand kunt verhalen en op wie. Vaak gaat het in het voorgenoemde geval om een opstalaansprakelijkheid.

Recht van opstal

Een opstal is een door de mens op de grond geplaatst object. Hierbij kunt u denken aan een pand of een schutting, maar ook aan bijvoorbeeld de stoep of de weg. Het gaat hierbij echter niet om tijdelijke werken. Een steiger die tijdelijk is geplaatst voor bepaalde werkzaamheden valt dus niet onder het begrip opstal. Het object moet namelijk duurzaam met de grond zijn verenigd. Objecten die op die manier aan de opstal zijn verbonden dat zij niet – zonder schade – daarvan kunnen worden gescheiden, worden tevens onder de noemer opstal geplaatst. Hierbij kunt u denken aan een lift die zich in een bedrijfsgebouw bevindt, een schoorsteen of de riolering van een gebouw.

Met betrekking tot opstallen kennen we het recht van opstal. Het recht van opstal is een recht om in, op of boven een onroerende zaak van een andere persoon gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Het recht van opstal is een uitzondering op het recht van natrekking. Natrekking heeft namelijk tot gevolg dat degene die eigenaar is van een stuk grond ook de eigenaar is van de gebouwen en/of werken die op die grond gevestigd zijn. Door het recht van opstal is het mogelijk dat degene die de eigenaar is van een stuk grond niet automatisch ook eigenaar is van de gebouwen en/of werken die daarop gevestigd zijn, maar dat dit aan een ander toebehoort.

Aansprakelijkheid

In sommige gevallen kunt u de eigenaar van een opstal aanspreken voor door u geleden schade. Aansprakelijkheid voor een opstal valt onder de categorie risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat de eigenaar van een opstal geen schuld hoeft te hebben aan het ontstaan van de schade en is het ook niet vereist dat hem een verwijt kan worden gemaakt. Er moet echter wel sprake zijn van een gebrek aan de opstal. Er is niet altijd sprake van een gebrek, waardoor een eigenaar van een opstal ook niet per definitie aansprakelijk is voor de opstal. Voor het aannemen van een gebrek moet de opstal zelf bekeken worden. Er dient te worden nagegaan of de opstal bijvoorbeeld niet goed is onderhouden of dat de materialen of constructie van de opstal niet kloppend waren. In die zin speelt verwijtbaarheid hier toch enige rol.

Op het moment dat vaststaat dat er sprake is van een gebrek, dan moet er nog worden nagegaan of het gebrek de oorzaak is van de schade. Hierbij is van belang of de gebrekkigheid van een opstal de enige oorzaak is van de schade. Er moet met andere woorden sprake zijn van een causaal verband tussen de door u geleden schade en de gebrekkigheid van de opstal.

Schadevergoeding

Wanneer uiteindelijk is vastgesteld dat de bezitter van een opstal aansprakelijk is voor de door u geleden schade, dan dient er nog gekeken te worden naar de omvang van de schadevergoeding. De omvang van de schadevergoeding hangt af van de schade die naar redelijkheid aan de gebrekkigheid van de opstal is toe te rekenen. Wat redelijk is verschil per geval en hangt af van verschillende omstandigheden en factoren. Hierbij kunt u denken aan enige mate van eigen schuld of eventuele voorzienbaarheid.

Juridische hulp nodig?

Heeft u schade gelopen door een opstal? Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl