Aanpak criminaliteit in de Plaspoelpolder

In de afgelopen drie maanden zijn er op het bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk twee bedrijven gesloten, acht controles uitgevoerd door het Haags Economisch Interventie Team en is een rijschoolhouder gearresteerd. De aanleiding hiervoor is een nieuwe aanpak van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit door het Openbaar Ministerie.

Deze nieuwe aanpak houdt in dat het OM, de politie, verschillende organisaties van ondernemers en de gemeente Rijswijk samen proberen om de ondermijnende ondernemers te ontmaskeren. Dit doen zij onder meer door ambtenaren en politieagenten te trainen om signalen van ondermijning te herkennen en door wekelijks het bedrijventerrein te bezoeken om kennis te maken met de ondernemers. Deze aanpak, waarbij strafrechtelijke opsporing gecombineerd wordt met bestuurlijke en fiscale instrumenten, noemen we ook wel een geïntegreerde aanpak.

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit, ook bekend als georganiseerde criminaliteit, is een vorm van criminaliteit die de maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin ernstig kunnen schaden. Het gaat hierbij om vormen van criminaliteit waarbij de ‘onderwereld’ en de ‘bovenwereld’ samenkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het illegaal telen van wiet op zolder, waardoor brandgevaar kan ontstaan, of aan het witwassen van geld.

Op een bedrijventerrein, zoals de Plaspoelpolder, is het risico op zulke ondermijnende criminaliteit vele malen groter dan in een woonwijk, aangezien er op een bedrijventerrein meer sprake is van anonimiteit, en de kans op ontdekking dus kleiner is.

De geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

De geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit houdt in dat de criminaliteit op basis van een samenwerking tussen strafrechtelijke opsporing en bestuurlijke en fiscale middelen wordt aangepakt. In dit geval gaat het om een samenwerking tussen gemeente, politie, OM en belastingdienst door middel van zogenaamde Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC): regionale netwerkorganisaties voor de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Door de samenwerking van deze instanties zal er de ene keer een bestuurlijke oplossing worden gevonden, en de andere keer juist een strafrechtelijke.

Al met al lijkt deze aanpak goed te werken. Dit is ook te zien aan de hoeveelheid maatregelen die er in drie maanden tijd zijn genomen. Zo is vanwege een anonieme tip uit het buitenland een rijschoolhouder op het bedrijventerrein gearresteerd op verdenking van witwassen. Ook heeft de Belastingdienst een bezoek gebracht aan een bedrijf dat belasting ontdook en is een brandgevaarlijk pand gesloten.

Landelijke aanpak

Sinds 8 februari 2018 wordt er ook op landelijk niveau aandacht besteed aan het aanpakken van ondermijnende criminaliteit door middel van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO), met als voorzitter oud-burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus, die zich – ook toen hij nog burgemeester was – veel heeft beziggehouden met het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Het doel van deze LSOAO is onder meer om de aanpak van ondermijning te versterken en de lokale, regionale en landelijke partijen te verbinden en op elkaar af te stemmen.

Deze doelen wil het LSOAO niet alleen op lokaal en regionaal niveau bereiken, maar ook op internationaal niveau, aangezien veel criminele organisaties mondiaal zijn gevestigd, maar vaak op lokaal niveau actief zijn.

Juridische hulp nodig?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u zelf te maken met (verdenking van) ondermijnende criminaliteit? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten voor een gratis juridisch intake gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl