Contractbreuk: wat kunt u doen?

Contractbreuk: wat kunt u doen?

Wanneer u een overeenkomst sluit dan ontstaan er verplichtingen die door beide partijen nagekomen moeten worden. Maar het komt voor dat uw wederpartij zijn verplichting niet of niet helemaal nakomt. Zo kunnen bijvoorbeeld de bestelde producten niet geleverd worden, het verkeerde product wordt geleverd of er wordt niet betaald. Dit kan vervelende gevolgen voor u hebben. Wat kunt u daartegen doen?

  1. Nakoming

Ten eerste kunt u nakoming eisen: uw wederpartij – de debiteur of schuldenaar – wordt een redelijke termijn gegund waarbinnen hij alsnog kan presteren/nakomen.  Nakoming kan zo nodig ook – op straffe van een dwangsom – ook via de rechter worden afgedwongen.

Die redelijke termijn wordt in juridisch jargon ingebrekestelling genoemd.

Voldoet uw debiteur dan nog steeds niet aan zijn verplichtingen dan is hij in verzuim en heeft u verschillende mogelijkheden.

2. Ontbinding van de overeenkomst

U kunt er voor kiezen om de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden. Ontbinding is mogelijk wanneer de wederpartij tekortkomt in de nakoming van een overeenkomst die hij met u heeft gesloten; hij komt zijn afspraken niet na. Iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst geeft de schuldeiser in principe het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Wel is het belangrijk om te weten dat ontbinding geen terugwerkende kracht heeft. Dit betekent dat wanneer een overeenkomst wordt ontbonden deze eindigt op het moment van de ontbinding. De overeenkomst heeft dus wel bestaan, tot het moment van ontbinding. Door de ontbinding ontstaat er dan een ongedaanmakingsverplichting voor de eerder verrichte betalingen of leveringen die u al gedaan heeft. Heeft u bijvoorbeeld de door u bestelde items al betaald en wordt de overeenkomst vervolgens ontbonden, dan ontstaat er dus een ongedaanmakingsverplichting en dient het betaalde bedrag aan u te worden terug betaald.

3. Schadevergoeding

Ten derde kunt u kiezen voor schadevergoeding. Vervangende schadevergoeding: als er helemaal niet geleverd is. Of aanvullende schadevergoeding: als er niet goed is geleverd en u bijvoorbeeld extra kosten heeft moeten maken of een minder product heeft geleverd gekregen.

Heeft u te maken met contractbreuk en de hulp van een advocaat nodig?

Heeft u als ondernemer te maken met een tegenpartij die zijn afspraken niet nakomt en contractbreuk pleegt? Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@zwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op

 

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl