Niet eens met een (geld)vordering?

Vordert iemand van u een geldbedrag? En bent u het niet eens met deze geldvordering? Van der Zwan Advocaten kan u helpen met het betwisten van deze vordering!

Wanneer u van mening bent dat u ten onrechte een factuur heeft ontvangen en u weigert deze te betalen, kunnen wij voor u beoordelen of het terecht is dat u deze factuur onbetaald laat. Wij kunnen u vervolgens adviseren over uw positie en of het slim is om de factuur onbetaald te laten of dat er andere stappen genomen dienen te worden. Het kan hierbij gaan om financiële vorderingen (geldvorderingen) of niet-financiële vorderingen.

Bij een financiële vordering kan gedacht worden aan een vordering tot betaling (aanmaning ontvangen) of aan een vordering tot schadevergoeding.

Wij kunnen u ook bijstaan met het betwisten van een niet-financiële vordering. Bij niet-financiële vorderingen kunt u denken aan een vordering

  • tot afgifte/levering van een goed;
  • tot nakoming van een overeenkomst;
  • tot staking van een handeling of gedraging;
  • tot herstel;
  • tot ontruiming van een pand/locatie.

Heeft u een vraag over een vordering of het betwisten hiervan? Neem dan direct contact met ons op voor een gratis intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat particulieren, kleine en middelgrote bedrijven bij waaronder ZZP’ ers en start ups en is werkzaam in de regio Haaglanden.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl