Bestuursrecht

Advocaat bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van u als burger tegenover de overheid. Dit rechtsgebied regelt ook op welke manier de overheid beslissingen moet nemen en wat u kunt doen als u het met zo’n beslissing niet eens bent.

Juridische bijstand advocaat bij indienen bezwaarschrift

Hoewel juridische bijstand niet verplicht is bij het indienen van een bezwaarschrift, raden wij u ten zeerste aan dat wel te doen. Bij het opstellen van een bezwaarschrift komt namelijk veel juridisch werk kijken. Een goed onderbouwd en juridisch steekhoudend document verhoogt uw kansen aanzienlijk.

Bij Van der Zwan Advocaten kunt onder andere terecht voor:

Uitkeringen, belastingen en vergunningen

Het bestuursrecht behandelt zaken over onder andere uitkeringen, belastingen en vergunningen. De overheid kan een ingediende aanvraag afwijzen om verscheidene redenen en neemt in dat geval een afwijzend besluit. De belanghebbende kan tegen het afwijzende besluit binnen (meestal een termijn van) 6 weken een bezwaarschrift indienen. In het betreffende bezwaarschrift dient goed onderbouwd aangegeven te worden waarom de afwijzing niet juist is. Dit heten de gronden van het bezwaar.

Omgevingsvergunning bijstand advocaat

Hetzelfde geldt min of meer bij vergunningen. Wanneer u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt om een uitbouw te realiseren aan uw huis, kan de gemeente op basis van het bestemmingsplan besluiten om de omgevingsvergunning niet af te geven. U kunt als belanghebbende in dat geval een bezwaarschrift indienen om de gemeente te vragen om alsnog de vergunning te verlenen. Na het indienen van een bezwaarschrift zal de gemeente u uitnodigen voor een hoorzitting. De hoorzitting geeft u de mogelijkheid om uw ingediende bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Daarna doet de gemeente een uitspraak.

Advocaat bezwaar en beroep

De overheid, in het voorbeeld hierboven dus de gemeente, kan het bezwaarschrift gegrond of ongegrond verklaren. Als het bezwaarschrift gegrond is verklaard, dan krijgt de belanghebbende gelijk. Op dat moment wordt het verzoek van de belanghebbende toch uitgevoerd, bijvoorbeeld alsnog de uitkering toekennen of de vergunning verlenen. Verklaart de overheid het bezwaar ongegrond, dan zal er niets veranderen in de situatie.  In de laatste situatie is er de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing bij de bestuursrechter bij de Rechtbank.

Bent u ondernemer?

Bent u ondernemer en heeft u een geschil met de overheid, bijvoorbeeld omdat uw vergunning is afgewezen of omdat u teveel gemeentelijke belastingen moet voldoen? Ook dan kunnen de specialisten van Zwan Advocaten u bijstaan.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl