Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Ontslag

Wanneer u als werknemer te maken krijgt met een ontslag is dat heel vervelend. Er zijn veel verschillende gronden waarop u ontslagen kunt zijn. Hieronder worden de meest voorkomende redenen voor (en vormen van) ontslag genoemd:

Maar mag een werkgever u wel zomaar ontslaan? Hangt hier geen financiële vergoeding aan vast en wat zijn uw rechten?

Het antwoord is nee! Een werkgever kan u (behalve bij ontslag op staande voet want dan ligt het initiatief bij de werknemer) een werknemer nooit zo maar ontslaan. Daarvoor moet altijd eerst een procedure volgen of moet de werknemer akkoord gaan met het beeindigen avn de arbeidsovereenkomst.

Lees daarover meer:

Voor al uw vragen omtrent uw werk en arbeidsovereenkomst kunt u bij Van der Zwan Advocaten terecht. Zo ook voor vragen over:

Sociale Zekerheidsrecht

 Zowel een werknemer als een werkgever kan te maken krijgen met het Sociale zekerheidsrecht. Een moeilijk en veelomvattend systeem van regels, wetten, regels en maatregelen. Bedoeld om een ieder een zeker minimum inkomen te garanderen (ook) bij ziekte, pensioen, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.

Werkloosheidwet (WW)

Wanneer een werknemer werkloos wordt komt deze in aanmerking voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). Hoe hoog die uitkering is en hoe lang u daar recht op heeft is van verschillende factoren afhankelijk. Maar u heeft altijd recht op het sociaal minimum. Dreigt u daaronder te komen dan ontvangt u een toeslag conform de Toeslagenwet (TW).

U zult echter en helaas niet de eerste en enige zijn die problemen krijgt met de instantie die over de uitkeringen gaat, het UWV. Deze problemen gaan bijna altijd over de voorwaarden van het recht op uitkering zoals werknemerschap, verwijtbaarheid van de werkloosheid, de referte-eis en de toepassing van uitsluitingsgronden. Tegen de beslissing van het UWV kunt u (eerst) bezwaar en (daarna) beroep bij de rechtbank maken.

Ziektewet (ZW) en WIA

Als u tijdens een loondienstverband ziek en arbeidsongeschiktheid raakt, heeft u meestal nog recht op twee jaar loondoorbetaling door uw werkgever. Wanneer u daar echter geen recht op heeft, dan kan u meestal wel aanspraak maken op ziekengeld. Maar dan moet er wel sprake zijn van werknemerschap en u moet voldoen aan het arbeidsongeschiktheidsbegrip (artikel 19 ZW). Of daarvan sprake is laat het UWV beoordelen. Dit doet het UWV door eerst een verzekeringsgeneeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Daarna nog eens een arbeidsdeskundig onderzoek, waarna uw arbeidsongeschiktheid wordt geschat. Tenslotte komt er dan een besluit uitrollen, waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid vaak (veel te) laag wordt beoordeeld. Tegen dit besluit, ook wel beschikking genoemd, kunt u bezwaar maken en eventueel, zo nodig, beroep instellen bij de rechtbank.

Participatiewet

Als u niet in aanmerking komt voor een Ziektewet of WIA-uitkering of u geen enkel middel van bestaan en inkomen heeft kunt u altijd nog aanspraak maken op de sociale voorzieningen. Dit zijn meestal periodieke uitkeringen, zoals de vroegere bijstandswet, die tegenwoordig de Participatiewet heet. Daarnaast zijn er nog regelingen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (IOAW en IOAZ) en bestaat er een regeling voor zelfstandigen (BBZ). De uitvoering van al deze regelingen is in handen van de gemeente gelegd. De besluiten worden dan ook uit naam van Burgemeester en Wethouders genomen.

Daarnaast is er nog een speciale regeling voor  jonggehandicapten, de Wajong. Deze wordt dan weer uitgevoerd door het UWV.

Voor vragen, hulp en bijstand op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht kunt u terecht bij Van der Zwan Advocaten. Wacht niet tot het te laat is en neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

De advocaten van Van der Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl