Sport en spel

Op zoek naar een advocaat om uw schade te claimen na een ongeval bij het sporten of tijdens een spel?

Bent u gewond geraakt tijdens een sport- of spelactiviteit? Bijvoorbeeld door een onreglementaire actie van de tegenstander die niet op het sportveld thuishoort? Of heeft u letsel opgelopen tijdens een activiteit op het werk of in uw vrije tijd? Dan heeft u, bij erkende aansprakelijkheid, recht op schadevergoeding. Vergoeding voor alle extra kosten, het mislopen van inkomsten en emotionele schade.

Wat is letselschade in een sport en spel situatie?

Als iemand vrijwillig deelneemt aan een sport, loopt hij of zij daarbij het risico dat er een blessure wordt opgelopen. Met name bij contactsporten. Er is dus niet snel sprake van een letselschade waarbij de veroorzaker aansprakelijk is en een schadevergoeding moet betalen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat er bepaalde gedragingen bij sport zijn die men kan verwachten als deelnemer of toeschouwer bij een sport. Je moet dan ook van uit gaan dat er bepaalde gevaren zijn en je neemt deze als het ware voor lief door deel te nemen of te komen kijken.

Dat is echter anders als er sprake is van bewuste roekeloosheid en dus van bijna opzettelijk onsportief gedrag. Dan is sprake van een onrechtmatige daad. Denk daarbij aan een kopstoot, klap tegen iemands hoofd of een extreem grove sliding. In die gevallen is er dus wel sprake van aansprakelijkheid. Of er sprake is van een onrechtmatige daad hangt af van het antwoord op de vraag of de actie op het sportveld (of bij het spel) thuis hoort of niet. Is er sprake van een “doodschop” dan kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad en kan degene die de overtreding maakte als verantwoordelijke partij schadeplichtig zijn.

Ook hier geldt dus weer: zorg voor bewijs. Geeft de scheidsrechter een rode kaart, wat staat er op het wedstrijdformulier, zijn er beelden gemaakt van het voorval etc.

Soms is het onderscheid tussen sport en spel niet heel scherp en duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk met letselschade tijdens een bedrijfsuitje. bij het karten of kanoën. In die gevallen gelden dan weer andere regels. Onze advocaat letselschade bij sport en spel zoekt het graag voor u uit.

Wat moet ik doen om een schadeclaim in te dienen?

Schakel de hulp in van één van onze juridisch specialisten. Die zal er alles aan doen om uw schade volledig vergoed te krijgen. Laat als eerste uw gegevens achter. U ontvangt dan binnen een dag advies van een juridisch specialist.

Waarom een advocaat letselschade?

  • Ontvang de hoogst mogelijke schadevergoeding
  • Gratis bij erkende aansprakelijkheid
  • U heeft dan recht op een advocaat, dus neem geen genoegen met letselschade bureau
  • Een advocaat kan zo nodig ook procederen bij de rechtbank een jurist niet
  • Onafhankelijk dus altijd het optimale resultaat voor u
  • Geen rompslomp, wij regelen alles

Aansprakelijkheid letsel bij sport en spel

In sport- en spel bestaat meer risico op (letsel)schade. Dit risico wordt tot op zekere hoogte geacht te zijn aanvaard door de deelnemers. Heb je een sportblessure of (andere) letselschade opgelopen in een ‘normale’ spelsituatie, dan zal het veelal lastig zijn om aansprakelijkheid van een mede- of tegenspeler vast te stellen. Dit is anders wanneer de schade is veroorzaakt door zeer onredelijk (ongeoorloofd) spelgedrag. Denk bijvoorbeeld aan een tackle op het voetbalveld terwijl de bal niet in de buurt was. In dat geval komt de schade in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

Geldt dit ook voor letsel bij toeschouwers of voorbijgangers?

Ook letselschade van toeschouwers en voorbijgangers kan onder bepaalde omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen. Hoewel toeschouwers niet deelnemen aan de wedstrijd of het spel, wonen zij deze wel bewust bij. Ook voor hen geldt daarom dat wordt geacht dat zij het risico op schade tot op zekere hoogte hebben aanvaard. Dit is niet het geval voor een (toevallige) voorbijganger. Per situatie dient dus te worden beoordeeld of recht bestaat op schadevergoeding.

Wat moet ik doen om een schadevergoeding te ontvangen?

Stap 1: Verzamel bewijs

Noteer de contactgegevens van de veroorzaker en vraag of hij een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Maak zo mogelijk foto’s of een videofilm van de situatie en van de schade. Vraag een verklaring van eventuele getuigen.

Stap 2: Ga naar de huisarts of specialist

Maak snel een afspraak met huisarts of het ziekenhuis.

Stap 3: Houd goed bij welke kosten u heeft

Houd goed bij welke extra kosten u moeten maken. Bewaar de bonnetjes en facturen. Denk hierbij aan extra reiskosten, een eigen bijdrage in de ziektekosten en/of kosten voor behandelingen die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Stap 4: Laat uw gegevens achter voor een vrijblijvend eerste gesprek

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact op voor een kort telefonisch gesprek. In dit gesprek horen wij graag van u hoe de letselschade is ontstaan. We bespreken dan vrijblijvend of u recht heeft op schadevergoeding. Aan de hand van dit telefoongesprek plannen we een vrijblijvend eerste afspraak in op ons kantoor. Samen bekijken we dan welke acties moeten worden ondernomen.

Advocaat aansprakelijkheid sport- en spel Den Haag. Meer weten? Lees dan onze blogs:

Aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties

Aansprakelijkheid bij ski-ongevallen

Heeft u schade opgelopen tijdens een sportwedstrijd?

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl