Advocaat voor ondernemers

ONDERNEMINGSRECHT

Bent u op zoek naar een advocaat voor ondernemers in het MKB in Den Haag?

Als ondernemer heeft u dagelijks (zowel bewust als onbewust) te maken met het recht. Wat doet u bij problemen met een consument of afnemer? U heeft (helaas) vast wel te maken met debiteuren die niet of te laat betalen? Is het huurcontract van het bedrijfspand juridisch waterdicht? Wat doet u als de gemeente uw vergunningsaanvraag afwijst? En hoe te handelen indien u als bestuurder strafrechtelijk wordt vervolgd? Dit is zomaar een aantal vraagstukken waar wij ondernemers dagelijks in bijstaan.

Heeft u advies of juridische bijstand nodig? Van der Zwan Advocaten heeft veel ervaring in het adviseren en procederen voor bedrijven op het gebied van ondernemingsrecht en helpt u uw zakelijke geschillen op te lossen. Wij zijn zelf ondernemer en snappen wat u als ondernemer bezighoudt en kunnen u als geen ander adviseren of bijstaan bij eventuele problemen. Maar nóg liever helpen wij u deze te voorkomen. Door vooraf heldere afspraken te maken en te bemiddelen waar mogelijk, maar ook door keihard voor u te vechten als dat nodig is.

De experts van Van der Zwan Advocaten zijn onder meer gespecialiseerd in:

HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE

Van der Zwan advocaten staat zowel verhuurders van woonruimte (woningen, appartementen en kamerverhuurder) bij als verhuurders en huurders van bedrijfsruimte. Bedrijfsruimte kan onderscheiden worden in middenstand bedrijfsruimte (zoals een winkel en een horecapand) en overige bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte). Voor alle 3 de vormen van huur geldt een ander huurregime. Dat is met name van belang voor de wijze waarop de huur kan worden beëindigd.

ZAKELIJKE GESCHILLEN EN CONTRACTBREUK

Van der Zwan advocaten heeft veel ervaring in het Adviseren en procederen over zakelijke geschillen en contractbreuk. Met name over handelscontracten en de uitvoering daarvan. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing, wat hebben partijen bedoeld overeen te komen en wat is de letterlijke tekst van het contract. Vaak kan een contract op meerdere manieren worden uitgelegd. Doorslaggevend daarbij is wat de Hoge Raad der Nederlanden in het Haviltex arrest heeft uitgemaakt. In de rechtspraak wordt dit het Haviltex-criterium genoemd. Verder behandelen onze advocaten geschillen tussen ondernemers met betrekking tot de ontbinding van de vennootschap onder firma (v.o.f.), de commanditaire vennootschap (c.v.) of de maatschap.

INCASSO

Worden u facturen niet betaald. Van der Zwan advocaten heeft een lange en succesvolle reputatie op het gebied van procesrecht en incasso. Mr. Richard van der Zwan is ook al meer dan 20 jaar lid van de Vereniging van Incasso en Procesadvocaten (VIA) en helpt u met succes uw vorderingen te incasseren.

VERZEKERINGEN

Keert een verzekeraar niet uit en is er een geschil over de polisdekking dan kunt u bij van der Zwan advocaten terecht. Ons kantoor heeft veel expertise op het gebied van verzekeringsrecht en in verzekeringszaken voor ondernemers met name met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de brandverzekering en de opstalverzekering.

ARBEIDSRECHT

Op het gebied van arbeidsrecht is Van der Zwan Advocaten met name gespecialiseerd in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens  ontslag op staande voet en het overtreden van een concurrentiebeding of een relatiebeding.

FAILLISSEMENT

Onze advocaten hebben ruime ervaring in het bijstaan van ondernemers en bedrijven in situatie waarin sprake is van een faillissement en de onderneming de openstaande vorderingen niet meer kan betalen. Maar ook nadat u failliet bent verklaard en er sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid en de curator u aanspreekt, kunnen wij u helpen.

JUSTITIE

Heeft u te maken met Politie of Justitie en wordt u verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Van der Zwan Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van strafrecht voor ondernemers. Wij staan u met raad en daad bij.

Zoekt u een advocaat voor ondernemers en bedrijven in Den Haag?

Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u onderstaand contactformulier invullen en versturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl