advocaat vastgoedrecht

ADVOCAAT VASTGOEDRECHT

Wordt de huur niet op tijd betaald? Of zijn er gebreken aan het bedrijfspand dat u huurt? Heeft de woning die u gekocht heeft verborgen problemen? Of is er een discussie met uw aannemer over facturen of meer- en minderwerk? Dat zijn zomaar wat zaken uit de dagelijkse praktijk van Van der Zwan Advocaten. Heeft u problemen op huur of vastgoed gebied? En komt u er zelf niet uit? Schakel dan een advocaat vastgoedrecht en specialist op het gebied van onroerend goed in! Van der Zwan Advocaten in Den Haag is gespecialiseerd in vastgoedrecht en huurrecht en staat u deskundig bij. 

Wat is vastgoedrecht?

Vastgoedrecht is al het recht dat te maken heeft met onroerend goed. De termen vastgoed en onroerend goed worden door elkaar gebruikt. Onroerend goed is eigenlijk een oude term. Tegenwoordig spreekt de wet van onroerende zaak in plaats van onroerend goed Bij vastgoedrecht kunt u dus denken aan huurrecht, aan- en verkoop van woningen of bedrijfspanden, de financiering van en beslag op onroerend goed, bouwrecht waaronder aanneming van werk maar ook burengeschillen over eigendomskwesties zoals erfdienstbaarheid, recht van overpad of mandeligheid.

Een vastgoedadvocaat adviseert, onderhandelt en procedeert over vastgoed.

Bent u op zoek naar een advocaat vastgoedrecht in Den Haag?

Heeft u een koopovereenkomst gesloten maar deze tijdig binnen de 3-dagen bedenktermijn ontbonden, maar maakt de koper toch aanspraak op 10% boete? Komt u na de oplevering van de woning achter een verborgen gebrek? Of stelt uw buurman dat hij door verjaring eigenaar is geworden van uw grond? Voor geschillen op het gebied van koop en vastgoed bent u bij Van der Zwan aan het juiste adres. Van der Zwan is gespecialiseerd op het gebied van onroerend goedrecht en vastgoed. Ons kantoor beschikt over meer dan 25 jaar ervaring.

De advocaten van Van der Zwan helpen u bij problemen op het gebied van de aankoop en verkoop van een huis of bedrijfspand, maar ook in  kwesties die betrekking hebben op hypotheek, recht van overpad, vruchtgebruik of mandeligheid, Vaak is ook een notaris of makelaar in het geheel betrokken. Maar dat hoeft niet. Bij de aankoop en verkoop of bij de bouw van een woning kan veel verkeerd gaan, met vaak grote en kostbare gevolgen. Het is dan goed om een ervaren en gespecialiseerd advocaat vastgoedrecht in de arm te nemen.

Koopovereenkomst van een woning

Waarschijnlijk één van de belangrijkste overeenkomsten die u in uw leven sluit. De koopovereenkomst van een woning.  De verkoper verplicht zich om de woning te verkopen en de koper verbindt zich om daarvoor de afgesproken prijs te betalen. De koop wordt schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst. Bij woningen worden vaak NVM standaardcontracten gebruikt. Daarbij zijn al standaard voorwaarden vastgelegd, maar de koper en verkoper kunnen ook aanvullende voorwaarden opnemen. Ook aparte afspraken, bijvoorbeeld een kettingbeding of erfdienstbaarheid moeten in de overeenkomst worden opgenomen. Bij de koop van een woning geldt verder een wettelijke beschermingstermijn, de wettelijke bedenktijd, van drie dagen waar nauwelijks van afgeweken kan worden.

Bij de koop kunnen problemen ontstaan. Maar die problemen kunnen ook later pas “aan het licht” komen. Bijvoorbeeld omstandigheden die de verkoper niet heeft gemeld. En als de koper die wel had geweten hij de woning nooit had gekocht. De verkoper heeft dan zijn mededelingsverplichting geschonden. Op basis daarvan kan de koper de koop vernietigen wegens dwaling.

Gebreken of non-conformiteit

Maar de koper kan ook, nadat hij de woning heeft betrokken, gebreken ontdekken die hij niet kende bij het aangaan van de koopovereenkomst. Er is dan sprake van een verborgen gebrek. De vraag is dan wie daar aansprakelijk is voor die verborgen gebreken.

Aansprakelijkheid makelaar of notaris

Bij het koopproces zijn verder (vaak) een verkopend makelaar en een aankopend makelaar en een notaris betrokken. Ook deze partijen kunnen fouten maken, waardoor de koper of verkoper schade lijdt. Zo kan de de makelaar verkeerde mededelingen hebben gedaan. Dit kan tot aansprakelijkheid van de makelaar leiden. Datzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van een notaris. Bijvoorbeeld als hij verkeerde gegevens in zijn akte opneemt of zijn zorgplicht schendt. Criterium daarbij is of de notaris als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft opgetreden.

Huurrecht

De advocaten van Van der Zwan staan zowel huurders als verhuurders bij in geschillen en procedures op het gebied van huurrecht zoals huur van woonruimte, huur van middenstands bedrijfsruimte zoals winkels of horeca panden en huurrecht van overige bedrijfsruimte zoals kantoorruimte.

Bouwrecht

Van der Zwan Advocaten adviseert en procedeert al jaren voor projectontwikkelaars, aannemers makelaars, architecten en particulieren op het gebied van bouwrecht.

Advies en procederen vastgoedrecht in Den Haag

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van conflicten die betrekking hebben op vastgoedrecht, zoals:

 • aan- of verkoop van een huis/woning;
 • aan- en verkoop van een bedrijfspand;
 • aanneming van werk, aannemer;
 • beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte;
 • beëindiging huurovereenkomst kantoorruimte;
 • beëindiging huurovereenkomst woonruimte;
 • beslag op woning
 • bouwrecht;
 • burengeschillen;
 • dringend eigen gebruik;
 • geschil met de Vereniging van Eigenaren;
 • huur bedrijfsruimte;
 • huur kantoorruimte;
 • huur woonruimte;
 • hypotheek geschillen;
 • opstal en aansprakelijkheid;
 • renovatie;
 • verhuur bedrijfsruimte;
 • verhuur kantoorruimte;
 • verhuur woonruimte;
 • (gedeeltelijke) vernietiging of ontbinding van een koopovereenkomst;
 • (verborgen) gebreken;

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Het Europese Hof van Justitie heeft uitgemaakt dat u dan het recht heeft op het kiezen van een eigen advocaat; de zogenaamde vrijeadvocaatkeuze. Dat geldt voor iedere fase van een geschil dat tot een gerechtelijk procedure kan leiden,. Dus ook voor de onderhandelingsfase.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar dient dan uw advocaatkosten te betalen. Vaak staat in uw rechtsbijstand polis dat ook de bijkomende kosten zoals de kosten van de deurwaarder en het griffierecht door uw rechtsbijstandsverzekeraar worden betaald.

Op zoek naar een gespecialiseerd advocaat huur- en vastgoedrecht in Den Haag?

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met ruime kennis over en jarenlange ervaring in zaken omtrent huur, vastgoed en onroerend goed. Bent u betrokken in een geschil of procedure en benieuwd wat Van der Zwan advocaten voor u kan doen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op nummer 070-7890090 of stuur een e-mail naar info@zwanadvocaten.nl

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl