Advocaat rechtbank

Advocaat nodig voor Rechtbankprocedure in Den Haag?

Civiele procedures met een belang boven de € 25.000,00 worden behandeld bij de sector civiel, ook wel team handel genoemd, van de rechtbank. Hierbij is de rechtsbijstand van een advocaat verplicht. 

Bent u gedagvaard?

Een procedure begint altijd met een dagvaarding of een verzoekschrift. Het grootste deel van de procedures start met een dagvaarding. In een dagvaarding wordt door de partij aangegeven wat de vordering is en er worden gronden en bewijzen aangedragen.

Een procedure die wordt ingeleid met een dagvaarding wordt ook wel een vorderingsprocedure genoemd. Dit omdat men in zo’n procedure bijna altijd iets van de wederpartij te vorderen heeft. In een vorderingsprocedure zijn er partijen die iets van elkaar te vorderen hebben en de rechter vragen om te beslissen over deze vordering. Als de rechter uitspraak doet in zo’n procedure, wordt dat het vonnis genoemd.

Verzoekschrift

Verzoekschriftprocedures komen veel minder voor. Dit soort procedures zijn voornamelijk in het personen- en familierecht en in het arbeidsrecht te vinden. Maar ook een verzoek tot het straten van een voorlopig getuigenverhoor of een voorlopig deskundigenverhoor begint met een verzoekschrift. In een verzoekschrift wordt een rechter verzocht om een bepaalde uitspraak te doen. Een voorbeeld van een verzoekprocedures zijn procedures waarbij iemand de rechter verzoekt om een persoon onder bewind te plaatsen. Als de rechter uitspraak doet in een verzoekschriftprocedure dan wordt dat een beschikking genoemd.

Verweer

Als er een wederpartij is in de zaak, dan krijgt die partij de gelegenheid om verweer te voeren tegen de vordering of het verzoek van de eisende partij. De wederpartij zal dan in een conclusie van antwoord toelichten waarom hij het niet eens is met de eisende partij en daarvoor gronden en bewijzen aandragen.

Comparitie van partijen

Nadat beide partijen hun standpunten hebben aangegeven volgt meestal de mondelinge behandeling (comparitie van partijen). De comparitie van partijen is voor de rechter bedoeld om nadere informatie te krijgen en te bekijken of de zaak kan worden geregeld of er een schikking kan worden gesloten. Partijen krijgen verder van de rechter ook nog de kans om hun zaak te bepleiten. De rechter kan dan ook vragen stellen. Als er een schikking wordt overeengekomen, wordt deze gelijk in een proces verbaal door de griffier vastgelegd.

Repliek en dupliek

Als de rechter van mening is dat de zaak niet is voor een comparitie van partijen, wordt deze verder schriftelijk voortgezet. Partijen krijgen dan de kans om op elkaars standpunten te reageren. Dat wordt de repliek en dupliek genoemd.

Uitspraak of vonnis

Als de rechter de feiten duidelijk heeft, dan doet hij een uitspraak. Als dit nog niet het geval is na de vorige stap, dan kan de rechter bepalen dat er nog meer schriftelijke of mondelinge rondes volgen. Daarnaast kan de rechter een zogeheten tussenvonnis wijzen, waarin bijvoorbeeld getuigenbewijs moet worden geleverd door één van de partijen. Aan het eind van de zaak wijst de rechter een eindvonnis.

Advocaat rechtbankprocedure

In een groot aantal procedures is het verplicht om vertegenwoordigd te worden door een advocaat. Dit geldt alleen niet bij procedures voor de kantonrechter. Maar ook daarbij geldt dat het erg belangrijk is om te worden bijgestaan door een specialist met een ruime proceservaring. Zo’n specialist vindt u bij Van der Zwan advocaten. Onze aanpak kenmerkt zich door onze expertise en onze betrokkenheid. Heeft u nog vragen of bent u betrokken geraakt in een procedure? Bent uw op zoek naar een goede advocaat in Scheveningen? Neem vooral contact met ons op. 

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl