Incasso

ADVOCAAT INCASSO VOOR BEDRIJVEN

Incasso voor bedrijven 

Bent u op zoek naar een incassoadvocaat in Den Haag? Voor een advocaat incasso bent u bij Van der Zwan Advocaten aan het goede adres. Onze ervaren advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van incasso en procesrecht.  

Incassoadvocaat

Heeft u facturen die maar niet betaald worden? En gaat dit ten koste van de cashflow van uw onderneming? Als u niet oplet dan kan dit ten koste van de continuïteit van uw bedrijf gaan. 

Ondernemers hebben er maar al te vaak last van: onbetaalde facturen. Met name als er sprake is van een grote vordering of als er al werkzaamheden worden verricht, is dit erg vervelend. Om uw klant te tot betaling te bewegen, is het vaak erg nuttig om een incasso advocaat in de arm te nemen. Wij helpen u graag in de verschillende fases van het proces, met het doel om alsnog uw facturen betaald te krijgen. Wij doen dit zo kostenefficiënt mogelijk en altijd in overleg met u. 

Incassotraject 

Wij beginnen altijd met het zoeken van contact met uw klant. Dat kan uit klantbehoud een vriendelijke brief zijn of met het schrijven van één of meerdere sommaties. Een sommatie is een schriftelijke aanmaning waarin de debiteur verzocht wordt om alsnog tot betaling over te gaan. Ook worden daarin de buitengerechtelijke incassokosten en de rente bij uw schuldeiser gevorderd.

Mocht deze aanmaning geen effect hebben, dan denken wij graag met u mee over andere -voor u efficiënte- opties. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het opstarten van een kort geding-procedure, beslag leggen of zelfs het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar. Het incasseren van de vordering buiten de rechtszaal heeft, mede vanwege de kosten, niet onze voorkeur, maar wij schrikken er niet voor terug om voor u te procederen.

Aanvraag faillissement door advocaat

Het dreigen met een faillissement kan een goed drukmiddel zijn om uw openstaande vorderingen, incasso’s, betaald te krijgen. Dat heeft wel risico’s want wanneer het faillissement ook echt wordt uitgesproken zullen alle gelegde beslagen vervallen en alle schuldeisers, behalve die een preferente (=bevoorrechte) vordering hebben zullen vervolgens gelijk worden behandeld.

Een faillissement betekent dat het bedrijf of de persoon zelf niet meer de beschikking over het vermogen heeft. Er wordt een curator aangesteld die het bedrijf feitelijk overneemt en zal proberen om zoveel mogelijk schulden betaald te krijgen.

Beslag leggen door advocaat

Bent u bang dat uw wederpartij niet aan uw betalingen zal voldoen? Misschien kunt u beslag laten leggen! Een schuldeiser kan namelijk beslag laten leggen als hij bang is dat de wederpartij niet tot betaling zal overgaan. Zo’n beslag kan op van alles gelegd worden, van op een auto tot op een jacht of op iemands loon. 

Beslag is een maatregel waardoor de beslagene niet meer vrij over (een aantal van) zijn eigendommen kan beschikken. Dat betekent met name dat diegene het niet meer kan verkopen, waardoor er minder risico bestaat dat de achterliggende vordering onbetaald blijft. Beslag is grofweg op te delen in twee categorieën: conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is bedoeld om bepaalde zaken te ‘bewaren’. Dit wordt met name gedaan als de angst bestaat dat de beslagene de zaken snel gaat verkopen, waardoor er bij een eventuele gerechtelijke uitspraak niets meer te verhalen valt.

Een voorbeeld hiervan is dat u een vordering op uw buurman heeft omdat u hem een som geld heeft geleend. De buurman weigert nu om terug te betalen. U weet dat de buurman niet veel geld heeft en u bent er via via achter gekomen dat hij zijn auto gaat verkopen. U heeft al een procedure lopen en u bent bang dat er zonder de auto al helemaal niets meer te halen is. In dat geval kan uw advocaat de rechter verzoeken om toestemming om conservatoir beslag te leggen. Dit heet verlof. Als de toestemming verkregen wordt dan zal een deurwaarder beslag leggen.  

Conservatoir beslag is dus een tijdelijke maatregel. Er wordt beslag gelegd in afwachting van een uitspraak van de rechter. Er moet namelijk binnen 8 dagen na het beslag een hoofdzaak worden opgestart. Soms wordt beslag echter als drukmiddel gebruikt, zonder dat er een hoofdzaak wordt opgestart. Dan vervalt het beslag na 8 dagen, maar als iemand 8 dagen niet over banktegoeden kan beschikken dan is hij sneller geneigd om schulden te voldoen. Een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag moet altijd via een advocaat.

Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is anders dan conservatoir beslag. Executoriaal beslag kan alleen gelegd worden als de beslaglegger een ‘executoriale titel’ heeft. Meestal is dit een vonnis of een beschikking van de rechtbank. De executoriale titel is een soort bewijs dat u een vordering heeft. De deurwaarder kan hiermee beslag leggen. De beslagene heeft dan een aantal dagen om aan dat verzoek te voldoen, anders wordt hetgeen waarop beslag is gelegd gebruikt om de vordering uit te winnen (dus verkocht).

Incasso door een V.I.A. advocaat: Van der Zwan Advocaten!

Mr. Richard van der Zwan heeft jarenlange ervaring in de incasso wereld en is gespecialiseerd V.I.A advocaat; de vereniging van Incasso en Procesadvocaten.

Benieuwd naar wat Van der Zwan Advocaten voor u kan doen? Vul dan onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een korte omschrijving van uw juridisch probleem naar info@zwanadvocaten.nl

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl