Advocaat hoger beroep

Advocaat gerechtshof Den Haag

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank in uw zaak? Ga dan in hoger beroep!

Waarom en wanneer in hoger beroep?

Hoger beroep is een herbeoordeling van uw zaak. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u in veel gevallen in hoger beroep. Een andere hogere rechter (meestal het Gerechtshof) kijkt nog een keer naar de feiten en beslist daarna of hij het eens is met het oordeel van de rechtbank of dat hij een andere uitspraak doet.

In bijna alle gevallen kunt u in hoger beroep tegen een uitspraak van de Kantonrechter en Rechtbank. Er is wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voordat u in hoger beroep kunt.

  • De rechtbank met een eindvonnis hebben gewezen of er moet expliciet hoger beroep tegen een tussenvonnis zijn toegestaan.
  • In hoger beroep moet u in civiele procedures altijd worden vertegenwoordigd door een advocaat. U kunt dus niet zelf hoger beroep instellen.
  • De zaak moet een financieel belang hebben van boven de €1.750,- (in civiele zaken). In strafzaken moet de opgelegde boete voor een overtreding hoger zijn dan €50,-, anders kunt u niet in hoger beroep.
  • De termijn mag niet verstreken zijn. Bij civiele procedures is de termijn meestal drie maanden, behalve in geval van een kort geding. Dan is de termijn korter, namelijk vier weken. In strafzaken heeft u slechts twee weken om hoger beroep in te stellen.
  • De zaak moet geschikt zijn voor hoger beroep. In sommige procedures (zoals procedures over het ontbinden van een arbeidsovereenkomst) is het volgens de wet niet mogelijk om in hoger beroep te gaan.  

Hoe moet ik in hoger beroep gaan?

In civiele procedures kunt u alleen hoger beroep instellen via een advocaat. Die stelt een appeldagvaarding op. Deze wordt door een deurwaarder aan de wederpartij of diens advocaat uitgereikt. Ook wordt een exemplaar van de uitgereikte dagvaarding aan het gerechtshof verzonden. In de dagvaarding staat dat u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank.

Hoe verloopt de procedure in hoger beroep?

Tegenwoordig worden beide partijen al vrij snel daarna door het hof uitgenodigd voor de zogenaamde comparitie na aanbrengen. Deze is te vergelijken met de comparitie van partijen bij de rechtbank. Maar het gerechtshof kan ook beslissen dat er verder schriftelijk wordt geprocedeerd. Dan dient uw advocaat de memorie van grieven indienen waarin uitvoerig staat beschreven waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank. De wederpartij mag daar dan op reageren in een memorie van grieven. Soms wordt nog een mondelinge behandeling door het gerechtshof gelast, maar dat hoeft niet. Overigens heeft iedere partij wel het recht op een mondelinge behandeling. Uw advocaat kan hierom verzoeken. Tot slot wijst het hof een arrest. Hierin verklaart de rechter het beroep (deels) gegrond of ongegrond.   

Is hoger beroep instellen verstandig?

Het hangt er van af of het verstandig is om in hoger beroep te gaan. Soms is het raadzaam om specifiek alleen hoger beroep in te stellen tegen een deel van een vonnis dat niet voordelig voor u is. Het gerechtshof beoordeelt dan allen dat deel. Maar daarmee loopt u wel het risico dat de wederpartij incidenteel hoger beroep instelt. De nieuwe uitspraak kan voordeliger, maar ook nadeliger zijn dan de uitspraak door de rechtbank. Als een beroep echter kansrijk is, dan is het instellen van appèl uiteraard de moeite waard zijn.

Hoger beroep advocaat Gerechtshof Den Haag

Wilt u weten of in hoger beroep gaan in uw geval verstandig is? Of bent u op zoek naar een advocaat die u in hoger beroep bij kan staan? Wij bieden een advocaat gespecialiseerd in hoger beroep die u kan helpen. U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl