Beslag- en executierecht

Advocaat beslag en executie

Bent u bang dat uw wederpartij niet aan uw betalingen zal voldoen? Misschien kunt u beslag laten leggen! Een schuldeiser kan namelijk beslag laten leggen als hij bang is dat de wederpartij niet tot betaling zal overgaan. Zo’n beslag kan op van alles gelegd worden, van op een auto tot op een jacht of op iemands loon. Ook kan het zijn dat er beslag bij u gelegd wordt. Wij helpen u graag verder als een van deze situaties zich voordoet.

Wat is beslag?

Beslag is een maatregel waardoor de beslagene niet meer vrij over (een aantal van) zijn eigendommen kan beschikken. Dat betekent met name dat diegene het niet meer kan verkopen, waardoor er minder risico bestaat dat de achterliggende vordering onbetaald blijft. Beslag is grofweg op te delen in twee categorieën: conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is bedoeld om bepaalde zaken te ‘bewaren’. Dit wordt met name gedaan als de angst bestaat dat de beslagene de zaken snel gaat verkopen, waardoor er bij een eventuele gerechtelijke uitspraak niets meer te verhalen valt.

Een voorbeeld hiervan is dat u een vordering op uw buurman heeft omdat u hem een som geld heeft geleend. De buurman weigert nu om terug te betalen. U weet dat de buurman niet veel geld heeft en u bent er via via achter gekomen dat hij zijn auto gaat verkopen. U heeft al een procedure lopen en u bent bang dat er zonder de auto al helemaal niets meer te halen is. In dat geval kan uw advocaat de rechter verzoeken om toestemming om conservatoir beslag te leggen. Dit heet verlof. Als de toestemming verkregen wordt dan zal een deurwaarder beslag leggen.  

Conservatoir beslag is dus een tijdelijke maatregel. Er wordt beslag gelegd in afwachting van een uitspraak van de rechter. Er moet namelijk binnen 8 dagen na het beslag een hoofdzaak worden opgestart. Soms wordt beslag echter als drukmiddel gebruikt, zonder dat er een hoofdzaak wordt opgestart. Dan vervalt het beslag na 8 dagen, maar als iemand 8 dagen niet over banktegoeden kan beschikken dan is hij sneller geneigd om schulden te voldoen. Een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag moet altijd via een advocaat.

Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is anders dan conservatoir beslag. Executoriaal beslag kan alleen gelegd worden als de beslaglegger een ‘executoriale titel’ heeft. Meestal is dit een vonnis of een beschikking van de rechtbank. De executoriale titel is een soort bewijs dat u een vordering heeft. De deurwaarder kan hiermee beslag leggen. De beslagene heeft dan een aantal dagen om aan dat verzoek te voldoen, anders wordt hetgeen waarop beslag is gelegd gebruikt om de vordering uit te winnen (dus verkocht).

Wat als er onterecht beslag is gelegd?

Als u van mening bent dat er onterecht beslag is gelegd, kunt u een aantal dingen doen. Bij conservatoir beslag kunt u  afwachten tot er een uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaak. Als u echter van plan bent om het object te verkopen, dan kunt u een kort geding aanspannen om het beslag op te heffen. U moet dan wel erg overtuigend bewijzen dat het beslag onterecht is. Bij executoriaal beslag, kunt u ook een kort geding opstarten. U moet dan aangeven dat er een fout gemaakt is in de procedure die ten grondslag ligt aan het beslag. Wij kunnen u daarbij helpen.

Vul dan onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een uitleg over uw juridische kwestie naar info@zwanadvocaten.nl

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl