Advocaat huurrecht bedrijfsruimte in Den Haag

Huurrecht kantoor- en bedrijfsruimte 

Bent u op zoek naar een advocaat kantoor- en bedrijfsruimte in Den Haag? Voor een advocaat huurrecht bedrijfsruimte bent u bij Van der Zwan Advocaten aan het goede adres. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van vastgoed en huurrecht. Wij staan zowel huurders als verhuurders bij in huurgeschillen. 

Er gelden verschillende regels ten aanzien van de huur van woonruimte en de huur van een bedrijfsruimte. Het huurrecht bedrijfsruimte omvat voornamelijk regelend recht. Dit houdt dus in dat de partijen een grote mate van contractsvrijheid hebben.

In de bedrijfsmatige sfeer onderscheidt de wet twee typen huurovereenkomsten:

  • de huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte (art. 7:290 BW);
  • de huurovereenkomst overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW).

Huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

Bij middenstandsbedrijfsruimte gaat het voornamelijk om winkel- en horecapanden die voor het publiek toegankelijk zijn. De huurder moet de tijd hebben om zijn investeringen terug te winnen. Daarom is wettelijk vastgelegd dat een huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte vaak voor 5+5 jaar wordt aangegaan. Na verloop van de eerste termijn van 5 jaar kunnen de huurder en verhuurder de huur opzeggen. Voor de verhuurder zijn deze mogelijkheden echter wel beperkter. De verhuurder kan alleen de huur beëindigen op grond van dringend eigen gebruik of slechte bedrijfsvoering. Hij dient dit een jaar voor het einde van de huurperiode mede te delen. Na de volgende 5 jaar is het makkelijker om de huur op te zeggen. Na 10 jaar wordt het huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Huurovereenkomst overige bedrijfsruimte

Bij een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte die niet onder de hierboven aangehaalde middenstandsbedrijfsruimte valt – voornamelijk kantoren, maar ook showrooms, garages, fabrieken en praktijkruimtes voor de uitoefening van een (vrij) beroep – is er sprake van een grote mate van contractvrijheid. Dit houdt in dat partijen veel vrijheid hebben aangaande de inhoud van de huurovereenkomst. Van een minimale huurtermijn is bijvoorbeeld geen sprake. Over het algemeen is bij deze huurovereenkomsten de opzegtermijn de betaaltermijn. Dit is meestal bepaald in de huurovereenkomst.

Huurprijswijziging

Bij een huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte kan de huurder of verhuurder elke 5 jaar wijziging van de huurprijs vragen. Indien de huurder en verhuurder het hier niet over eens kunnen worden, kan de rechter een huurprijs bepalen. Er moet wel eerst een deskundigenrapport worden opgevraagd voordat de partijen naar de rechter kunnen. Bij een huurovereenkomst overige bedrijfsruimte is de mogelijkheid om de huurprijs te wijzigen beperkter. De huurder en verhuurder zijn gebonden aan de redenen voor huurprijswijziging die zij in het contract hebben opgenomen.

Indeplaatsstelling

Indien een huurder zijn bedrijf wil overdragen aan iemand anders kan er sprake zijn van een indeplaatsstelling. Dit houdt in dat de huurder iemand anders in zijn plaats stelt als huurder. De verhuurder moet hier in beginsel mee instemmen.

Onderhuur

De huurder is bevoegd tot onderverhuur tenzij in het huurcontract is afgesproken dat dit niet mag of als de huurder mag aannemen dat de verhuurder hier redelijke bezwaren tegen zal hebben. De huurder is aansprakelijk voor de gedragingen van de onderhuurder.

Gebreken aan het gehuurde

Indien een gebrek niet aan de huurder toe te rekenen is en buiten wat je van een goed onderhouden zaak verwachten mag valt, heeft de verhuurder in beginsel een herstelverplichting. Bij een bedrijfsruimte kunnen de huurder en verhuurder in het contract overeenkomen dat de herstelverplichting van de verhuurder niet geldt voor alle gebreken. Dit mag echter niet indien de verhuurder deze gebreken kende of behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst. Indien een gebrek het huurgenot vermindert kan de huurder evenredige huurprijsvermindering vorderen bij de rechter tot dat het gebrek is verholpen.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte nodig?

Zowel verhuurders, huurders en onderhuurders van bedrijfsruimten kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan. Als dat u onverhoopt overkomt wacht dan niet te lang en schakel Van der Zwan Advocaten in. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Wij nemen dan contact met u op!

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl