Zakelijk Geschil

Ondernemingsrecht

Heeft u een zakelijk geschil en bent u op zoek naar een advocaat in Den Haag? 

Als ondernemer krijgt u te maken met een veelheid aan verschillende geschillen. Geschillen die afleiden van het drijven van uw onderneming. Of geschillen die zelfs het hart van uw onderneming treffen. Bent u op zoek naar een advocaat ondernemingsrecht in Den Haag? Zwan Advocaten heeft geruime ervaring en kennis op het gebied van het adviseren en assisteren van ondernemers.

Advocaat B2B-verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht – ook wel contractenrecht genoemd – bepaalt welke verplichtingen partijen tegenover elkaar hebben. Een rechtsgebied waar ondernemers veelvuldig mee te maken hebben.

Het gaat hier overigens niet alleen om verbintenissen die partijen zelf zijn aangegaan zoals bijvoorbeeld een verbintenis met een leverancier, een licentieovereenkomst of een franchiseovereenkomst. Daarnaast krijgt u als ondernemer ook dagelijks te maken met algemene voorwaarden: zijn deze toepasselijk? En zijn de opgenomen bedingen wel geldig?.

Het verbintenissenrecht gaat naast bovenstaande verbintenissen ook om verbintenissen die uit de wet voortvloeien. Bijvoorbeeld de verplichting om iemand zijn schade te vergoeden bij een ongeval op de werkvloer, bij een schending van een zorgplicht of bij een aansprakelijkheid van een bestuurder.

Advocaat arbeidsrecht voor werkgevers

Als ondernemer en werkgever heeft u geregeld te maken met het arbeidsrecht.

U wenst bijvoorbeeld een werknemer te ontslaan (ontslagrecht). Of u verdenkt uw medewerker van fraude. Verder kan u een conflict hebben met een werknemer met betrekking tot de arbeidsovereenkomst of de arbeidsvoorwaarden.

Of gaat uw bedrijf door een moeilijke periode en weet u niet zeker of u uw medewerkers kunt blijven betalen? Ook kan het zijn dat uw bedrijf heeft een reorganisatie nodig heeft.

U kunt in onder meer al deze gevallen terecht bij Zwan Advocaten voor eerlijk advies, betrokkenheid en doortastendheid. Zwan Advocaten heeft geruime ervaring en kennis op het gebied van allerlei arbeidsrechtelijke kwesties.

Advocaat intellectuele eigendom (I.E.)

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor alle rechten die gevestigd kunnen worden op uitvindingen, producten, (handels)namen, tekeningen, werken en merken. Intellectuele eigendomsrechten bepalen kortgezegd wat derden mogen doen met uw creatie of recht.

Zwan Advocaten kan u helpen om uw intellectueel eigendomsrecht adequaat te beschermen. Indien anderen zonder uw toestemming gebruik maken kan Zwan Advocaten voor u optreden via bijvoorbeeld een Kort Geding. Andersom kan Zwan Advocaten u ook bijstaan als u zelf wordt beticht van inbreuk. Lees hier meer over het intellectuele eigendom.

Advocaat Privacy-recht

Bijna alle ondernemingen hebben er wel mee te maken: de verwerking en/of het gebruik van persoonsgegevens. Het gebruik van persoonsgegevens is onderworpen aan de strenge regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – ook wel bekend als de AVG of de GDPR. Ondernemingen zijn verplicht de verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de bepalingen uit de AVG.

Zwan Advocaten adviseert en assisteert ondernemingen onder andere bij het voldoen aan de verplichtingen uit de AVG, het opstellen van privacy statements, privacy verklaringen en voorwaarden en geeft advies en juridische bijstand bij datalekken, beveiligingsinbreuken en het inroepen van rechten op grond van de AVG.

Zwan Advocaten helpt uw onderneming de juridische knelpunten en risico’s van de verwerking van persoonsgegevens in kaart te brengen.

Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

Als ondernemer en bestuurder van een onderneming loopt u het risico om aansprakelijk te worden gesteld vanwege bestuurdersaansprakelijkheid. Dat kan een interne aansprakelijkheid zijn door mensen binnen de onderneming, maar ook aansprakelijkheid bij faillissement of een persoonlijke verwijtbaarheid van onrechtmatig handelen van de bestuurder ten opzichte van anderen. Als de aansprakelijkheid wordt vastgesteld bent u aansprakelijk met uw gehele privévermogen. De advocaten van Zwan advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en helpen u graag.

Zakelijk geschil in Den Haag?

Zwan Advocaten heeft geruime ervaring en kennis op het gebied van het adviseren en assisteren van ondernemers. Het gaat daarbij niet alleen om verbintenissen die u als ondernemer zelf bent aangegaan zoals bijvoorbeeld een verbintenis met een leverancier, een licentieovereenkomst of een franchiseovereenkomst. Maar bijvoorbeeld ook om algemene voorwaarden: zijn deze toepasselijk? En zijn de opgenomen bedingen wel geldig? U kunt in onder meer al deze gevallen terecht bij Zwan Advocaten voor eerlijk advies, betrokkenheid en doortastendheid.

Advocaat zakelijk geschil in Den Haag nodig?

Heeft u advies nodig of wilt u bijgestaan worden in een procedure door Zwan Advocaten ? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl