Advocaat vastgoed

Bent u op zoek naar een advocaat vastgoedrecht in Den Haag?

Heeft u een koopovereenkomst gesloten maar deze tijdig binnen de 3-dagen bedenktermijn ontbonden, maar maakt de koper toch aanspraak op 10% boete? Komt u na de oplevering van de woning achter een verborgen gebrek? Of stelt uw buurman dat hij door verjaring eigenaar is geworden van uw grond? Voor geschillen op het gebied van koop en vastgoed bent u bij Van der Zwan aan het juiste adres. Van der Zwan is gespecialiseerd op het gebied van onroerend goedrecht en vastgoed. Ons kantoor beschikt over meer dan 25 jaar ervaring.

De advocaten van Van der Zwan helpen u bij problemen op het gebied van de aankoop en verkoop van een huis of bedrijfspand, maar ook in  kwesties die betrekking hebben op hypotheek, recht van overpad, vruchtgebruik of mandeligheid, Vaak is ook een notaris of makelaar in het geheel betrokken. Maar dat hoeft niet. Bij de aankoop en verkoop of bij de bouw van een woning kan veel verkeerd gaan, met vaak grote en kostbare gevolgen. Het is dan goed om een ervaren en gespecialiseerd advocaat vastgoedrecht in de arm te nemen.

Koopovereenkomst van een woning

Waarschijnlijk één van de belangrijkste overeenkomsten die u in uw leven sluit. De koopovereenkomst van een woning.  De verkoper verplicht zich om de woning te verkopen en de koper verbindt zich om daarvoor de afgesproken prijs te betalen. De koop wordt schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst. Bij woningen worden vaak NVM standaardcontracten gebruikt. Daarbij zijn al standaard voorwaarden vastgelegd, maar de koper en verkoper kunnen ook aanvullende voorwaarden opnemen. Ook aparte afspraken, bijvoorbeeld een kettingbeding of erfdienstbaarheid moeten in de overeenkomst worden opgenomen. Bij de koop van een woning geldt verder een wettelijke beschermingstermijn, de wettelijke bedenktijd, van drie dagen waar nauwelijks van afgeweken kan worden.

Bij de koop kunnen problemen ontstaan. Maar die problemen kunnen ook later pas “aan het licht” komen. Bijvoorbeeld omstandigheden die de verkoper niet heeft gemeld. En als de koper die wel had geweten hij de woning nooit had gekocht. De verkoper heeft dan zijn mededelingsverplichting geschonden. Op basis daarvan kan de koper de koop vernietigen wegens dwaling.

Gebreken of non-conformiteit

Maar de koper kan ook, nadat hij de woning heeft betrokken, gebreken ontdekken die hij niet kende bij het aangaan van de koopovereenkomst. Er is dan sprake van een verborgen gebrek. De vraag is dan wie daar aansprakelijk is voor die verborgen gebreken.

Aansprakelijkheid makelaar of notaris

Bij het koopproces zijn verder (vaak) een verkopend makelaar en een aankopend makelaar en een notaris betrokken. Ook deze partijen kunnen fouten maken, waardoor de koper of verkoper schade lijdt. Zo kan de de makelaar verkeerde mededelingen hebben gedaan. Dit kan tot aansprakelijkheid van de makelaar leiden. Datzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van een notaris. Bijvoorbeeld als hij verkeerde gegevens in zijn akte opneemt of zijn zorgplicht schendt. Criterium daarbij is of de notaris als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft opgetreden.

Huurrecht

De advocaten van Van der Zwan staan zowel huurders als verhuurders bij in geschillen en procedures op het gebied van huurrecht zoals huur van woonruimte, huur van middenstands bedrijfsruimte zoals winkels of horeca panden en huurrecht van overige bedrijfsruimte zoals kantoorruimte.

Bouwrecht

Van der Zwan Advocaten adviseert en procedeert al jaren voor projectontwikkelaars, aannemers makelaars, architecten en particulieren op het gebied van bouwrecht.

Den Haag

Een advocaat met veel ervaring en verstand van het huurrecht helpt u in huurgeschillen en procedures. Van der Zwan is die advocaat huurrecht.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact op