Schadevergoeding

Wat en wanneer heeft u recht op schadevergoeding?

Uitgangspunt in het schadevergoedingsrecht is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Pas als iemand anders wettelijk aansprakelijk is voor de door u geleden schade moet die persoon uw schade  vergoeden. Heeft u schade geleden? Schakel één van de gespecialiseerde advocaten van Zwan Advocaten in. Zij kunnen u precies vertellen waar u recht op heeft en welke stappen u moet ondernemen om uw schade te claimen. Ze geven u een open en eerlijk advies.

Het schadevergoedingsrecht

Het schadevergoedingsrecht geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?
  • Hoe dient de schade te worden berekend?
  • Hoe dient de schade te worden vergoed?

Zwan Advocaten kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Wanneer is iemand op grond van de wet aansprakelijk?

Iemand kan onder andere aansprakelijk zijn jegens u op grond van onrechtmatige daad of wanneer er sprake is wanprestatie. Bij wanprestatie is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst. Er dient sprake te zijn van een causaal verband tussen de gebeurtenis en de schade die u heeft geleden. Indien u de schade ook had geleden indien de gebeurtenis niet had plaatsgevonden, dan is er geen sprake van een causaal verband. Wanneer er sprake is van overmacht hoeft de wederpartij de schade niet te vergoeden.

Waaruit kan de schade bestaan?

De schade kan zowel materiële als immateriële schade betreffen. Materiële schade is schade aan het vermogen. Immateriële schade is bijvoorbeeld gederfde levensvreugde, pijn of smart, deze schadevergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.

Hoe wordt de schade berekend?

In principe dient u zoveel mogelijk in de positie worden gebracht waarin u zich ook had bevonden als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet had plaatsgevonden. Er moet echter ook gekeken worden of u enig voordeel aan de gebeurtenis hebt overgehouden. Dit voordeel wordt dan van de schadevergoeding afgetrokken. Daarnaast kan de schadevergoeding ook lager zijn indien u een aandeel eigen schuld heeft aan de schade.

De schade moet op grond van de wet worden vastgesteld op de manier die het meest met de aard van de schade in overeenstemming is. Indien de omvang van de schade niet nauwkeurig vastgesteld kan worden, dient de schade te worden geschat. Er kan ook rekening gehouden worden met toekomstige schade die u als gevolg van de gebeurtenis lijdt.

Aansprakelijkheidsrecht advocaten in Den Haag

Benieuwd naar wat Van der Zwan Advocaten voor u kan doen? Vult u dan onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een korte omschrijving van uw juridisch probleem naar info@zwanadvocaten.nl

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl