Risicoaansprakelijkheid

Wat is risicoaansprakelijkheid?

Risicoaansprakelijkheid, ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd, houdt in dat iemand aansprakelijk is buiten zijn schuld. Dus zonder dat hem daarvoor een verwijt kan worden gemaakt en zonder dat hij iets heeft gedaan of nagelaten. Risicoaansprakelijkheid komt voort uit de hoedanigheid van een persoon, bijvoorbeeld een werkgever, een bezitter of eigenaar van een dier of een ouder van een minderjarig kind.

Belangrijkste vormen van risicoaansprakelijkheid

Advocaat bij schade veroorzaakt door een werknemer

Hoe werkt het in de praktijk?

Een buschauffeur maakt een verkeersfout en rijdt iemand aan. Of een medewerker van een aannemersbedrijf sloopt een verkeerde muur waardoor uw huis bijna instort. Wie moet dan de schade betalen? Het antwoord daarop is de werkgever. Immers als een werknemer tijdens het werk een fout maakt waardoor schade wordt veroorzaakt, dan is zijn werkgever aansprakelijk en moet die de schade dan vergoeden. Omdat de werkgever ook bijna altijd verzekerd is tegen aansprakelijkheid door het afsluiten van een werkgeversverzekering zal in de regel de verzekering uw schade betalen.

Moet er sprake van schuld zijn bij de werkgever?

Nee, werkgeversaansprakelijkheid is een risicoaansprakelijkheid en daarvoor is geen schuld of verwijtbaarheid nodig. De werkgever is aansprakelijk puur op basis van het feit dat hij nou eenmaal de werkgever is.

Dus de werkgever is altijd aansprakelijk?

Nee, dit is alleen het geval als de werkgever zelf ook aansprakelijk is en onrechtmatig heeft gehandeld. Een onrechtmatige daad heeft begaan. Iets heeft gedaan wat hem in redelijkheid kan worden verweten.

Kunnen zowel de werknemer als de werkgever worden aangesproken?

Jazeker, dat is mogelijk. Maar meestal biedt de werkgever meer verhaal en is deze beter verzekerd.

Dus een werkgever is altijd aansprakelijk als een werknemer een onrechtmatige daad begaat?

Nee, dat is niet het geval. Het onrechtmatig handelen, de fout, moet wel onder werktijd plaatsvinden en ook nog eens in de uitoefening van het werk. Als de schade wordt veroorzaakt buiten werktijd is de werkgever in principe niet aansprakelijk.

Wat moet ik doen?

Schakel één van onze gespecialiseerde advocaten in. Zij kunnen uw precies vertellen wat er moet gebeuren om uw schade te claimen. Ze geven u een open en eerlijk advies. Contact met een advocaat? Laat hieronder uw gegevens achter. U hoort binnen een dag van ons.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Advocaat voor schade veroorzaakt door een kind


Een kind heeft schade veroorzaakt aan uw bezittingen. Denk bijvoorbeeld aan uw auto, televisie of interieur. Deze schade wilt u vergoed krijgen. In veel gevallen zal de ouder of voogd hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Wie is er aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een minderjarige?

De aansprakelijkheid van minderjarigen hangt af van de leeftijd van het kind. De wet bepaalt dat degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent over een minderjarige onder de 14 jaar aansprakelijk is voor de door dat kind veroorzaakte schade. U kunt de ouder of voogd dus aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Bij kinderen van 14 en 15 zijn de ouders ook aansprakelijk, tenzij zij kunnen aantonen dat zij het onrechtmatig handelen van het kind redelijkerwijs niet hadden kunnen voorkomen. Daar ligt het dus anders en hangt het puur van de feiten en omstandigheden van het geval af. Oudere kinderen zijn zelf aansprakelijk.

Dus de ouders zijn niet altijd per definitie aansprakelijk voor de schade?

Nee, dat klopt. Risicoaansprakelijkheid lijkt makkelijk, maar dit is niet zo. U doet er daarom goed aan als er schade door een kind is veroorzaakt contact op te nemen met een van onze advocaten.

Wat moet ik doen?

Schakel één van onze gespecialiseerde advocaten in. Zij kunnen uw precies vertellen wat er moet gebeuren om uw schade te claimen. Ze geven u een open en eerlijk advies. Contact met een advocaat? Laat hieronder uw gegevens achter. U hoort binnen een dag van ons.

Voordelen

  • Expertise, uw schade geclaimd door een specialist
  • Onafhankelijk dus altijd het optimale resultaat voor u
  • Geen rompslomp, wij regelen alles

Welke stappen kan ik alvast ondernemen?

Stap 1: Verzamel bewijs
Maak zo mogelijk foto’s of een videofilm. Vraag een verklaring van eventuele getuigen. Leg de oorzaak en de gevolgen vast in een document.

Stap 2: Zorg voor een kostenindicatie van de geleden schade
Denk hierbij aan een prijsopgave voor de reparatie van de geleden schade. Of een aankoopbon in geval van (niet herstelbare) schade aan een consumentenartikel.

Advocaat bij schade veroorzaakt door een dier

De eigenaar van het dier is in de meest voorkomende gevallen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dier. U kunt de bezitter dus aansprakelijk stellen. Uitzondering hierop is als de schade niet het gevolg is van de eigen energie van het dier. Bijvoorbeeld als een dier een besmettelijke ziekte heeft. Of wanneer het dier werd uitgedaagd.

Wie is er aansprakelijk bij schade veroorzaakt door een dier?

In principe de bezitter van het dier. Dat is zo in de wet geregeld. De bezitter heeft een risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen: puur omdat hij de bezitter is moet hij of zij de schade vergoeden. Dit is vastgelegd in de wet, maar daar kan van worden afgeweken. De bezitter van het dier is namelijk alleen aansprakelijk als schade het gevolg is van de eigen energie van het dier. Om een voorbeeld te geven: als het dier een besmettelijke ziekte heeft en die ziekte wordt overgedragen, dan is de bezitter niet aansprakelijk.

Wat als het dier werd uitgedaagd?

In de wet en rechtspraak wordt rekening gehouden met de eigen schuld van het slachtoffer. Die eigen schuld kan variëren van 1% tot 99%.

Dus een eigenaar van een dier is niet altijd per definitie aansprakelijk voor de schade?

Nee, dat klopt. Risicoaansprakelijkheid lijkt makkelijk, maar dit is niet zo. U doet er daarom goed aan dat als u het slachtoffer bent van een hondenbeet of val van een paard contact op te nemen met een van onze advocaten. Onze advocaten helpen u graag. Aarzel niet, neem contact op.

Wat moet ik doen om een schadevergoeding te ontvangen?

Schakel één van onze gespecialiseerde advocaten in. Zij kunnen uw precies vertellen wat er moet gebeuren om uw schade te claimen. Ze geven u een open en eerlijk advies. Contact met een advocaat? Laat hieronder uw gegevens achter. U hoort binnen een dag van ons.

Voordelen

  • Expertise, uw schade geclaimd door een specialist
  • Onafhankelijk dus altijd het optimale resultaat voor u
  • Geen rompslomp, wij regelen alles

Welke stappen kan ik alvast ondernemen?

Stap 1: Verzamel bewijs
Maak zo mogelijk foto’s of een videofilm. Vraag een verklaring van eventuele getuigen. Leg de oorzaak en de gevolgen vast in een document.

Stap 2: Zorg voor een kostenindicatie van de geleden schade
Denk hierbij aan een prijsopgave voor de reparatie van de geleden schade. Of een aankoopbon in geval van (niet herstelbare) schade aan een consumentenartikel.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl