Verbintenissenrecht

VERBINTENISSENRECHT

Advocaat verbintenissenrecht in Den Haag

Heeft u te maken met een tegenpartij die zijn afspraken niet nakomt en contractbreuk pleegt? En bent u op zoek naar een advocaat contractenrecht en verbintenissenrecht in Den Haag. Dan bent u bij Van der Zwan Advocaten aan het goede adres.

Afspraken moeten worden nagekomen. Maar dat gebeurt helaas niet altijd. Is er sprake van een te late levering of worden de afgesproken werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Dan lijdt u schade. Dit heeft grote gevolgen! De belangrijkste vraag is dan natuurlijk….wie draait er op voor de schade? Is de tegenpartij aansprakelijk? Dan kunt u een schadevergoeding eisen!

Wanneer schadevergoeding bij niet nakomen overeenkomst?

Voordat iemand aansprakelijk is voor uw schade moet eerst voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Er moet sprake zijn van een tekortkoming. Daarnaast moet vastgesteld worden dat de schade het gevolg is van de tekortkoming en dat die tekortkoming ook aan de andere partij kan worden toegerekend. Vaak probeert de andere partij onder zijn verplichtingen uit te komen door een beroep te doen op overmacht.

Juridische bijstand door een advocaat contractenrecht en verbintenissenrecht nodig?

Onze advocaten kunnen u helpen om uw juridische positie te bepalen en de andere partij aansprakelijk te stellen om vervolgens uw schade te verhalen. Vanzelfsprekend kunnen wij u begeleiden in het minnelijke traject, maar mocht de wederpartij geen aansprakelijkheid erkennen of de schade te vergoeden dan hebben onze advocaten ook een ruime ervaring en kennis om dit via een (civiele) procedure vast te laten stellen.

Benieuwd naar wat Van der Zwan Advocaten voor u kan doen? Vul dan onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een korte omschrijving van uw juridisch probleem naar info@zwanadvocaten.nl

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl