Advocaat koop en verkoop woning

Bent u op zoek naar een advocaat in Den Haag die gespecialiseerd is op het gebied van koop en verkoop van een woning of bedrijfspand?

Heeft u een woning verkocht maar roept de koper de ontbindende voorwaarde van het financieringsvoorbehoud in? Kunt u dan nog aanspraak maken op de contractuele 10% boete? Of heeft u een woning gekocht en wordt u geconfronteerd met asbest of verborgen gebreken? Dan bent u bij Van der Zwan aan het goede adres.

Tijdens de koop van een woning kunnen er verschillende juridische problemen ontstaan. Lees hier tegen welke problemen u kunt aanlopen.

De overdracht

Soms komt het voor dat na het sluiten van een koopovereenkomst de verkoper bij de notaris de eigendom van de woning niet wenst over te dragen. U kan dan middels een kort geding nakoming vorderen bij de rechter.

De makelaar en notaris

Bij de koop van een woning zijn (vaak) een makelaar en notaris betrokken. Indien uw makelaar of notaris fouten heeft gemaakt bij de begeleiding van de koop van de woning kan er een klacht worden ingediend via het tuchtrecht. Er wordt in principe geen schade vergoed in tuchtrechtprocedures. De makelaar of notaris kan een waarschuwing, berisping, een geldboete of een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing opgelegd krijgen. Wel kan er bij de civiele rechter een schadevergoeding gevorderd worden.

Woning vertoont gebreken

De verkoper heeft een mededelingsplicht wat betreft gebreken aan de woning. Indien later toch blijkt dat de woning gebreken vertoont kunt u een beroep doen op non-conformiteit. Als een beroep hierop slaagt, wordt de koopovereenkomst ontbonden. Ook is het soms mogelijk om de koopovereenkomst te vernietigen door een beroep op dwaling. Echter heeft u als koper ook een onderzoeksplicht.

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden houden in dat de koopovereenkomst ontbonden mag worden als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De meest bekende voorwaarde is de voorwaarde van financiering. Indien u de financiering van de woning niet rond krijgt, dient u tijdig deze ontbindende voorwaarde in te roepen.

Contractuele boete

Indien u de koopovereenkomst niet nakomt wordt er vaak aanspraak gemaakt op een boete. Meestal is er in een koopovereenkomst een boeteclausule opgenomen, de boete is bijna altijd 10% van de koopsom. Er staat daarom vaak in het koopcontract dat u een waarborgsom moet betalen of een bankgarantie moet afgeven. Indien u de ontbindende voorwaarden inroept krijgt u dit geld terug.

Advocaat koop en verkoop onroerend goed in Den Haag nodig?

Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het oplossen van geschillen bij koop en verkoop van onroerend goed, in het bijzonder op het gerechtelijke traject. Onze advocaten zijn specialisten en behalen voor u het maximale resultaat tegen een scherp tarief. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor!

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Vul onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een uitleg van uw geschil naar info@zwanadvocaten.nl .

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl