Advocaat huurrecht woonruimte

Huurt u een woning van een woningbouwvereniging, een institutionele belegger of een particuliere verhuurder dan geldt het huurrecht voor woonruimte. Onder een woonruimte wordt in het huurrecht verstaan een gebouwde onroerende zaak die als zelfstandige of onzelfstandige woning is verhuurd.

Waar kunnen problemen bij de huur van een woning ontstaan?

 • De duur van de huurovereenkomst: wanneer loopt deze af?
 • Huurbescherming: wanneer word ik als huurder beschermd?
 • Beëindiging huurovereenkomst: kan een verhuurder de huurovereenkomst zomaar beëindigen?
 • Huurprijsbescherming: mag een verhuurder de huurprijs verhogen en met welk bedrag?
 • Medehuur: wanneer is sprake van medehuurderschap? En wie kan medehuurderschap aanvragen?
 • Onderhoud en gebreken aan het gehuurde: wie moet het onderhoud van de woning betalen? En wat als er een gebrek aan het gehuurde is?
 • Onderhuur: mag dat? En wanneer mag dat?
 • Oplevering: hoe gaat een oplevering in zijn werk? Wat zijn de termijnen?
 • Ontruiming: wanneer kan een huurwoning ontruimd worden? Kan u ontruimd worden bij een huurachterstand?

Duur huurovereenkomst

Er wordt in de wet een onderscheid gemaakt tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen voordeur, deze voordeur hoeft niet direct op straat uit te komen. Bovendien dienen de wezenlijke voorzieningen in de woning te vinden zijn. Een onzelfstandige woning voldoet niet aan deze criteria, het gaat hierbij vaak om een kamer in een gedeelde woning. In beide gevallen geniet de huurder huurbescherming.

Voor zelfstandige woningen kan voor maximaal 2 jaar een huurovereenkomst gesloten worden. Voor onzelfstandige woningen is dit maximaal 5 jaar. De overeenkomst eindigt na deze termijn zonder dat hier opzegging voor nodig is, de verhuurder dient de huurder wel te informeren. Indien de huurovereenkomst na afloop van deze periode wordt voortgezet ontstaat er een gewone huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Beëindiging huurovereenkomst

De huurder geniet huurbescherming, de verhuurder mag de huurovereenkomst dus niet zomaar beëindigen. De huur kan wel met wederzijds goedvinden dan de huurder en de verhuurder worden opgezegd. Indien er sprake is van eenzijdige opzegging heeft de verhuurder hier toestemming van de rechter voor nodig. De rechter kan deze vordering toewijzen indien er sprake is van:

 • Wanprestatie;
 • Dringend eigen gebruik;
 • Een nieuwe huurovereenkomst;
 • Een geldend bestemmingsplan;
 • Hospitahuur.

Indien de huur voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de huurder de huur opzeggen per aangetekende brief. Dit moet minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden van tevoren geschieden. Indien de huur echter voor bepaalde tijd is aangegaan, moet deze termijn eerst zijn verstreken.

Huurprijsbescherming

Er geldt een maximale huurprijs voor zelfstandige en onzelfstandige woningen. Deze wordt berekend op basis van een puntensysteem. Deze maximale huurprijs geldt niet voor zelfstandige vrijesectorwoningen. Bij deze woningen ligt de huurprijs boven de huurtoeslaggrens. Bij het puntensysteem gaat het om de verhouding tussen de huurprijs en de kwaliteit van de woning. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer punten en hoe hoger de maximale huurprijs dus mag zijn. Het gaat hierbij om de kale huurprijs.

De verhuurder mag één keer paar jaar de huur verhogen. Hij mag deze ook niet meer verhogen dan de maximale huurverhoging. De huur mag sinds 1 juli 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog.

Advocaat huurrecht woonruimte nodig?

Zowel verhuurders, huurders en onderhuurders van onroerend goed kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan. Als dat u onverhoopt overkomt wacht dan niet te lang en schakel Zwan Advocaten in. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op.

Benieuwd naar wat Van der Zwan Advocaten voor u kan doen? Vult onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een korte omschrijving van uw juridisch probleem naar info@zwanadvocaten.nl

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl