Advocaat contractenrecht in Den Haag

Pleegt uw contractspartij wanprestatie of contractbreuk en lijdt u daardoor schade? En bent u op zoek naar een gespecialiseerd advocaat contractenrecht en contractbreuk? Dan bent u bij Van der Zwan Advocaten aan het goede adres.

Contractenrecht of verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht, ook wel contractenrecht genoemd, is een breed rechtsgebied dat bepaalt welke verplichtingen partijen tegenover elkaar hebben. Het gaat daarbij echter niet enkel om verbintenissen die partijen zelf zijn aangegaan zoals een verbintenis in het kader van een koopovereenkomst maar ook om verbintenissen die uit de wet voortvloeien. Bijvoorbeeld de verplichting om iemand zijn schade te vergoeden na een aanrijding.

Wanprestatie? Contractbreuk? Wat houdt dat in?

Wanneer een van de partijen tekort schiet en zich niet houdt aan de gemaakte afspraken of verplichtingen dan kunnen er problemen ontstaan. Dergelijke geschillen gaan vaak over het niet voldoen aan een betalingsverplichting, de uitleg van een overeenkomst en de vraag of er deugdelijk is nagekomen. Daarnaast valt bijvoorbeeld ook het ‘leerstuk’ van de onrechtmatige daad onder het verbintenissenrecht. Dit houdt in dat u ook bij aansprakelijkheid- en schadegevallen die niet aan een overeenkomst gerelateerd kunnen worden of waarbij derden zijn betrokken, bent aangewezen op het verbintenissenrecht. Daar heeft u dan een specialist voor nodig om dit verbintenisrechtelijke probleem voor u op te lossen. is er sprake van wanprestatie? zo ja, wat nu te doen? Dat is nog niet zo eenvoudig. Maakt u de verkeerde keuze dan kan dat vaak fataal zijn voor uw verhaalpositie.

Specialisten op het gebied van contractenrecht

De advocaten van Van der Zwan Advocaten adviseren, onderhandelen en procederen over alle kwesties waar u als ondernemer mee te maken heeft zoals:

Specialist incasso- en procesrecht

Advocaat mr. Richard van der Zwan is specialist op het gebied van incasso en procesrecht en weet precies hoe hij voor u het beste resultaat kan bereiken. Uiteraard wordt eerst getracht om het geschil buiten de rechter om op te lossen. Dat is het beste voor iedereen. Maar als dat niet lukt kan het leggen van beslag een goed middel te zijn om te voorkomen dat u aan het einde van de procedure met lege handen komt te staan.

Vele uitermate tevreden klanten gingen u al voor. Tot onze klanten behoren voornamelijk horecaondernemingen maar ook vastgoedondernemingen, particuliere vastgoedbeleggers, aannemers en bouwbedrijven. Onze klanten komen uit Nederland, met name Den Haag en de randstad, en Italië.

Advocaat voor contractenrecht, contractbreuk en zakelijke geschillen

Heeft u een probleem omdat uw tegenpartij zich niet aan de afspraken uit de overeenkomst houdt? Of wordt u door uw contractpartij aangesproken op nakoming van de overeenkomst in een gerechtelijke procedure? Wij helpen u graag met het op de beste wijze oplossen van dat probleem. Als het kan buiten rechte bij het treffen van een minnelijke oplossing. Lukt dat niet dan schuwen wij de gerechtelijke weg niet om het voor u beste resultaat te behalen. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via info@zwanadvocaten.nl . Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar op 070 – 789 00 90. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op