Bouwrecht

Bent u op zoek naar een advocaat bouwrecht in Den Haag?

Heeft u een geschil met uw aannemer? Wilt u een aannemer aansprakelijk stellen of betaalt een opdrachtgever uw factuur niet? Of zijn er onduidelijkheden in de overeenkomst van aanneming van werk? Bij de realisatie van een bouwwerk kunnen zich verschillende problemen voordoen. Er zijn vaak meerdere partijen bij de realisatie betrokken, zoals een opdrachtgever, architect en onderaannemer en deze kunnen met elkaar in conflict komen. De advocaten van Van der Zwan Advocaten helpen u bij geschillen op het gebied van bouwrecht.

Wat is bouwrecht?

Het bouwrecht regelt de Nederlandse rechtsregels ter zake het regelen en waarborgen van bouwprocessen. Het bouwrecht biedt duidelijke kaders voor bouwbedrijven en opdrachtgevers in Nederland voor het bouwen en verbouwen. Het bouwrecht is onder meer gerelateerd aan:

 • Aannemingsrecht;
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Woningwet;
 • Bouwverordening;
 • Bouwbesluit.

Vrijwel alles wat met bouwen te maken heeft valt onder het bouwrecht. Onderwerpen waar het bouwrecht betrekking op heeft zijn:

 • Contracten van aanneming van werk;
 • Geschil tussen de opdrachtgever en de bouwer;
 • Geschil met de architect, aannemer of onderaannemer;
 • Geschil over minder- en meerwerk;
 • Vertragingsschade;
 • Aansprakelijkheid voor hulppersonen en bouwstoffen;
 • Bouwschade;
 • Opleveringsgebreken.

Raad van Arbitrage voor de bouw of rechtbank?

U kunt bij een bouwrechtelijk geschil een juridische procedure starten bij de rechtbank en een rechter over de zaak laten beslissen. Daarnaast is het ook mogelijk om het geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA). In sommige bouwcontracten wordt zelfs opgenomen dat de RvA als enige bevoegd is om van het geschil kennis te nemen en daarover te oordelen.

Bouwtechnische problemen worden over het algemeen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw voorgelegd. De RvA bestaat namelijk uit een aantal arbiters die over het geschil zullen oordelen en dit zijn vaak personen die bouwtechnisch onderlegd zijn en over voldoende deskundigheid beschikken. De rechtbank zou in soortgelijke zaken dikwijls een deskundige moeten in schakelen. Juridische geschillen worden daarnaast over het algemeen aan de rechtbank voorgelegd.

Zowel bij een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de bouw als bij de rechtbank kunt u worden bijgestaan door een advocaat. Een gespecialiseerd advocaat van Zwan Advocaten kan u helpen om uw gelijk te halen en om tot een goede afloop van de procedure te komen.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op

Ook interessant!

Van der Zwan is specialist in sport en sportrecht en met name voetbal. Richard van der Zwan is de voetbaladvocaat, zie www.voetbaladvocaat.nl

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl