Bouwrecht

Bent u op zoek naar een advocaat bouwrecht (aanneming van werk) in Den Haag?

Heeft u een geschil met uw aannemer? Wilt u een aannemer aansprakelijk stellen of betaalt een opdrachtgever uw factuur niet? Of zijn er onduidelijkheden in de overeenkomst van aanneming van werk? Bij de realisatie van een bouwwerk kunnen zich verschillende problemen voordoen. Er zijn vaak meerdere partijen bij de realisatie betrokken, zoals een opdrachtgever, architect en onderaannemer en deze kunnen met elkaar in conflict komen. De advocaten van Van der Zwan Advocaten helpen u bij geschillen op het gebied van bouwrecht.

Wat is bouwrecht?

Het bouwrecht regelt de Nederlandse rechtsregels ter zake het regelen en waarborgen van bouwprocessen. Het bouwrecht biedt duidelijke kaders voor bouwbedrijven en opdrachtgevers in Nederland voor het bouwen en verbouwen. Het bouwrecht is onder meer gerelateerd aan:

 • Aannemingsrecht;
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Woningwet;
 • Bouwverordening;
 • Bouwbesluit.

Vrijwel alles wat met bouwen te maken heeft valt onder het bouwrecht. Onderwerpen waar het bouwrecht betrekking op heeft zijn:

 • Contracten van aanneming van werk;
 • Geschil tussen de opdrachtgever en de bouwer;
 • Geschil met de architect, aannemer of onderaannemer;
 • Geschil over minder- en meerwerk;
 • Vertragingsschade;
 • Aansprakelijkheid voor hulppersonen en bouwstoffen;
 • Bouwschade;
 • Opleveringsgebreken.

Aanneming van werk: de aanneemovereenkomst

De aanneemovereenkomst is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek in artikel 7:750 BW Bij de overeenkomst van aanneming verplicht de opdrachtnemer (=aannemer) zich tegenover de opdrachtgever om tegen betaling een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Vaak een verbouwing, het realiseren van een dakopbouw of een uitbouw. De opdrachtgever verplicht zich daarvoor de overeengekomen prijs te betalen. En daar gaat het vaak fout: afspraken worden niet goed vastgelegd, er ontstaat een geschil over meer- en minderwerk of de aannemr levert wanprestatie en ga zo maar.

Aansprakelijkheid van architect of aannemer

Bij de (ver)bouw van een woning of een bedrijfspand zijn (vaak) een architect en aannemer betrokken. Indien uw architect of aannemer een fout heeft gemaakt en er daardoor schade is ontstaan, dan is de architect of aannemer aansprakelijk van de door u als gevolg van die fout geleden schade. De architect of aannemer dient daarvoor eerst aansprakelijk te worden gesteld via een aansprakelijkstelling. Aangezien architect en aannemers vaak tegen (beroeps)aansprakelijkheid zijn verzekerd, zal de aansprakelijkstelling door de architect of aannemer aan de beroepaansprakelijkheidsverzekeraar worden doorgestuurd. Deze handelt de schade vervolgens af.

Wordt de aansprakelijkheid voor de fout niet erkend dan kunt u een klacht indienen tegen architect via het tuchtrecht.  Er wordt geen schade vergoed in tuchtrechtprocedures. De architect kan een waarschuwing, berisping, een geldboete of een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing opgelegd krijgen.

Wordt in een tuchtprocedure echter geoordeeld dat een architect niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend architect betaamt, dan staat de aansprakelijkheid van de architect daarbij wel (zo goed als) vast. Vervolgens kan bij de civiele rechter een schadevergoeding gevorderd worden.

Aannemers vallen niet onder het tuchtrecht. Erkent de aannemer zijn contractuele aansprakelijkheid niet en wil hij uw schade niet vergoeden, dan kunt u uw schade via een civiele procedure bij de Rechtbank of in een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw vorderen.

Raad van Arbitrage voor de Bouw of rechtbank?

U kunt bij een bouwrechtelijk geschil een juridische procedure starten bij de rechtbank en een rechter over de zaak laten beslissen. Daarnaast is het ook mogelijk om het geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA). In sommige bouwcontracten wordt zelfs opgenomen dat de RvA als enige bevoegd is om van het geschil kennis te nemen en daarover te oordelen.

Bouwtechnische problemen worden over het algemeen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw voorgelegd. De RvA bestaat namelijk uit een aantal arbiters die over het geschil zullen oordelen en dit zijn vaak personen die bouwtechnisch onderlegd zijn en over voldoende deskundigheid beschikken. De rechtbank zou in soortgelijke zaken dikwijls een deskundige moeten in schakelen. Juridische geschillen worden daarnaast over het algemeen aan de rechtbank voorgelegd.

Zowel bij een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de bouw als bij de rechtbank kunt u worden bijgestaan door een advocaat. Een gespecialiseerd advocaat van Van der Zwan Advocaten kan u helpen om uw gelijk te halen en om tot een goede afloop van de procedure te komen.

Advocaat bouwrecht en aannemers aansprakelijkheid in Den Haag nodig?

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in civiel bouwrecht en met name de contractuele aansprakelijkheid van aannemers en architecten. Onze advocaten zijn specialisten en behalen voor u het maximale resultaat tegen een scherp tarief. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor!

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Vul onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een uitleg van uw geschil naar info@zwanadvocaten.nl .

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl