Bouwrecht

ADVOCAAT BOUWRECHT DEN HAAG

Bent u op zoek naar een advocaat bouwrecht?

Bent u aannemer en wordt u aansprakelijk gesteld of betaalt een opdrachtgever uw factuur niet? Bij de realisatie van een bouwwerk kunnen zich verschillende problemen voordoen. Er zijn vaak meerdere partijen betrokken, zoals een opdrachtgever, architect of onderaannemer en dat kan nog wel eens tot conflicten leiden. De advocaten van Van der Zwan zijn experts in aanneming van werk en bouwrecht en helpen u graag en vakkundig met het oplossen van uw probleem.

Wat is bouwrecht?

Het bouwrecht regelt de rechtsregels voor het regelen en waarborgen van bouwprocessen. Het bouwrecht biedt duidelijke kaders voor bouwbedrijven en opdrachtgevers in Nederland voor het bouwen en verbouwen. In het bouwrecht kunt u te maken krijgen met:

 • Aannemingsrecht;
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Woningwet;
 • Bouwverordening;
 • Bestemmingsplan;
 • Bouwbesluit.

Vrijwel alles wat met bouwen te maken heeft valt onder het bouwrecht. Onderwerpen waar het bouwrecht betrekking op heeft zijn:

 • Contracten van aanneming van werk;
 • Geschil tussen de opdrachtgever en de bouwer;
 • Geschil met de architect, aannemer of onderaannemer;
 • Geschil over minder- en meerwerk;
 • Vertragingsschade;
 • Aansprakelijkheid voor hulppersonen en bouwstoffen;
 • Bouwschade;
 • Opleveringsgebreken.

Minnelijke oplossing verdient de voorkeur

Uiteraard zal Van der Zwan advocaten altijd eerst trachten om in goed overleg tot een oplossing buiten de rechter om te komen. Procederen kost namelijk geld en “wie procedeert om een koe, geeft er één toe”. Maar soms staan partijen te ver uit elkaar of moet er een principiële beslissing worden genomen. Dan moet de kwestie aan de rechtbank of Raad van Arbitrage worden voorgelegd. Wie van de twee hangt af van wat er is overeengekomen in de algemene voorwaarden. U doet er dus goed aan om een en ander goed in uw algemene voorwaarden vast te leggen.

Raad van Arbitrage voor de bouw of rechtbank?

Vaak staat in een bouwcontract dat de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA) moet worden ingeschakeld bij geschillen. De RvA bestaat uit een aantal arbiters die over het geschil zullen oordelen en dit zijn vaak personen die een bouwtechnische achtergrond hebben en dus over voldoende deskundigheid beschikken. Staat er geen clausule in het contract dan kan het bouwgeschil ook aan de rechtbank worden voorgelegd. Voor bouwtechnische vragen schakelt de rechter dan vaak een deskundige in.

Zowel bij een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de bouw als bij de rechtbank kunt u worden bijgestaan door een advocaat. Een gespecialiseerd advocaat van Van der Zwan Advocaten helpt het optimale resultaat te behalen en tot een goede afloop van de procedure te komen.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat particulieren, kleine en middelgrote bedrijven bij waaronder ZZP’ ers en start ups en is werkzaam in de regio Haaglanden.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl