Aansprakelijkheidsrecht advocaat

Zoekt u een aansprakelijkheidsrecht advocaat in Den Haag? Neem dan nu contact op met Van der Zwan Advocaten! Bij ons advocatenkantoor zijn meerdere ervaren experts op het gebied van aansprakelijkheid en schade werkzaam. Een advocaat van ons advocatenkantoor staat zowel de particulier als de ondernemer bij in dergelijke kwesties en streeft er altijd naar om het maximale resultaat te behalen.

Een aansprakelijkheidsrecht advocaat kan u – zoals de naam al zegt – bijstaan in gevallen waarin u aansprakelijk wordt gesteld door een andere partij of wanneer u zelf een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aansprakelijk wilt stellen voor door u geleden schade. Zodra de aansprakelijkheid door de andere partij is erkend, kan worden gekeken naar het vaststellen van de schade en kunnen wij namens u mogelijk een schadevergoeding eisen. Belangrijk is hierbij wel dat er een voldoende (causaal) verband bestaat tussen de (onrechtmatige) gedraging van de andere partij en de door u geleden schade.

Schade kan voortvloeien uit bijvoorbeeld contractbreuk, wanprestatie, door de aankoop van een onveilig en/of gebrekkig product, de levering van een gebrekkige dienst, uit onrechtmatige daad, door of namens u verrichte arbeid, bij een verkeersongeval of een ander ongeval, etc.

Schade kan op veel verschillende manieren worden geleden. U kunt onder meer schade lijden doordat uw eigendom is beschadigd, doordat u inkomen misloopt (loonderving, verlies aan arbeidsvermogen, door wanbetaling), doordat u letselschade heeft opgelopen of geleden, etc. Bijna iedere vorm van door u geleden nadeel (waardoor u genoodzaakt bent om extra kosten te maken of juist minder inkomsten heeft) kan worden gezien als schade.

Heeft u een aansprakelijkstelling ontvangen of wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om een andere partij aansprakelijk te stellen? Neem dan snel contact op met een aansprakelijkheidsrecht advocaat van Van der Zwan Advocaten, die u hierover kan adviseren en van begin tot eind kan bijstaan in aansprakelijkheidskwesties.

Contact

Dr. Lelykade 12 B

2583 CM Den Haag

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.