Contractenrecht

Advocaat verbintenissenrecht

Afspraken moeten worden nagekomen. Maar dat gebeurt helaas niet altijd. Is er sprake van een te late levering of worden de afgesproken werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Dan lijdt u schade. Dit heeft grote gevolgen! De belangrijkste vraag is dan natuurlijk….wie draait er op voor de schade? Is de tegenpartij aansprakelijk? Dan kunt u een schadevergoeding eisen!

Wanneer schadevergoeding bij niet nakomen overeenkomst?

Voordat iemand aansprakelijk is voor uw schade moet eerst voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Er moet sprake zijn van een tekortkoming. Daarnaast moet vastgesteld worden dat de schade het gevolg is van de tekortkoming en dat die tekortkoming ook aan de andere partij kan worden toegerekend. Vaak probeert de andere partij onder zijn verplichtingen uit te komen door een beroep te doen op overmacht.

Juridische bijstand door een advocaat contractenrecht nodig?

Onze advocaten kunnen u helpen om uw juridische positie te bepalen en de andere partij aansprakelijk te stellen om vervolgens uw schade te verhalen. Vanzelfsprekend kunnen wij u begeleiden in het minnelijke traject, maar mocht de wederpartij geen aansprakelijkheid erkennen of de schade te vergoeden dan hebben onze advocaten ook een ruime ervaring en kennis om dit via een (civiele) procedure vast te laten stellen.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl