Contractenrecht

Advocaat verbintenissenrecht

Komt uw aannemer zijn afspraken uit overeenkomst niet na? Wordt het door u gekochte huis niet op tijd opgeleverd? Of scheidt de auto die u net heeft gekocht er telkens mee uit?

Afspraken moeten worden nagekomen. Maar dat gebeurt helaas niet altijd. Is er sprake van een te late levering of worden de afgesproken werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Dan lijdt u schade. Dit heeft grote gevolgen! De belangrijkste vraag is dan natuurlijk….wie draait er op voor de schade? Is de tegenpartij aansprakelijk? Dan kunt u een schadevergoeding eisen!

Wat moet ik doen om een schadevergoeding te eisen?

Schakel de hulp van onze juridisch specialisten in. Zij zullen er alles aan doen uw schade volledig vergoed te krijgen. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang binnen een dag advies van een juridisch specialist.

Waarom van van der Zwan advocaten?

  • Specialist in aansprakelijkheidsrecht
  • Zo nodig beslag of procedure bij de rechtbank
  • Onafhankelijk
  • Geen rompslomp, wij regelen alles

Welke problemen ontstaan er bij een overeenkomst?

U sluit bijna dagelijks een overeenkomst af. Zelfs het kopen van een brood bij de bakker is een overeenkomst. De meeste overeenkomsten gaan echter over kleine(re) dingen. Een overeenkomsten is “vormvrij” en kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangegaan. Als alles op papier staat heeft u natuurlijk meer en beter bewijs! Maar zelfs als je denkt alles goed geregeld te hebben blijkt dit in de praktijk nog al eens anders te liggen. De meeste onenigheden tussen partijen vloeien voort uit de uitvoering, opzegging of ontbinding van een overeenkomst. Op dat moment blijkt de overeenkomst toch niet zo helder als gedacht en biedt de overeenkomst ruimte voor discussie.

Wie is aansprakelijk voor schade?

Om de aansprakelijkheid vast te stellen zal voldaan moeten worden aan een aantal voorwaarden. Er moet sprake zijn van een tekortkoming. Daarnaast moet vastgesteld worden dat de schade het gevolg is van de tekortkoming en dat die tekortkoming ook aan de andere partij kan worden toegerekend. Vaak probeert de andere partij onder zijn verplichtingen uit te komen door een beroep te doen op overmacht.

Juridische bijstand door een advocaat contractenrecht nodig?

Onze advocaten kunnen u helpen om uw juridische positie te bepalen en de andere partij aansprakelijk te stellen om vervolgens uw schade te verhalen. Vanzelfsprekend kunnen wij u begeleiden in het minnelijke traject, maar mocht de wederpartij geen aansprakelijkheid erkennen of de schade te vergoeden dan hebben onze advocaten ook een ruime ervaring en kennis om dit via een (civiele) procedure vast te laten stellen.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl