Bestuurdersaansprakelijkheid

Advocaat bij bestuurdersaansprakelijkheid

Lijdt u schade door handelen van een vennootschap of stichting? En wilt u bekijken of u die schade ook op de bestuurder kunt verhalen? Of bent u zelf bestuurder en wordt u aansprakelijk gesteld? Dan heeft u behoefte aan goede bijstand door een advocaat die gespecialiseerd is in het aansprakelijkheidsrecht.

Een bestuurder van een stichting is immers persoonlijk aansprakelijk als hij zijn taak niet behoorlijk vervuld. Het maakt dan niet uit of die bestuurder voor zijn werk wordt betaald of niet. Ook een bestuurder van een onderneming kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor zijn handelen.

Wanneer is een bestuurder van een vennootschap of stichting aansprakelijk?

Een bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging kan onder meer aansprakelijk worden gehouden wanneer hij:

  • Een onrechtmatige daad begaat (zoals een financiële verplichting aangaan, waarvan hij/zij weet dat de onderneming deze niet kan betalen);
  • De taak als bestuurder onbehoorlijk uitvoert (zoals risicovolle beslissingen nemen of het verwaarlozen van de administratie);
  • Een informele vereniging bestuurt die niet door een notaris is opgericht;
  • De onderneming niet bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven;
  • Niet de voor de bedrijfsvoering de noodzakelijke verzekeringen heeft afgesloten.

Ik word als bestuurder aansprakelijk gesteld, wat nu?

Wanneer u bestuurlijk aansprakelijk wordt gehouden of u een van uw bestuurders aansprakelijk wilt houden voor de door u(w onderneming) geleden schade, kan één van onze juridisch specialisten u bijstaan. Wij geven u een eerlijk en open advies. Dat kunnen wij echter alleen doen als wij goed in de zaak duiken. Pas dan kunnen wij een inschatting van de kans op schadevergoeding te maken. Laat hieronder uw gegevens achter en we bellen u binnen een dag terug.

Bent u ondernemer en heeft u daarnaast ook bestuurstaken te vervullen? Dan kan het voorkomen dat u op enig moment aansprakelijk wordt gesteld voor uw handelen. U kunt in dat geval door zowel de rechtspersoon zelf als door een derde aansprakelijk worden gehouden voor de geleden schade. In juridische termen wordt dit ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ genoemd.  

Wat te doen bij aansprakelijkheidstelling?

In de spreektaal wordt vaak over aansprakelijkheidsstelling of aansprakelijkheidstelling gesproken, maar de juiste benaming is aansprakelijkstelling. Wanneer u bestuurlijk aansprakelijk wordt gehouden voor door de onderneming veroorzaakte schade, dient u wel gelijk te handelen. Het werken voor een besloten vennootschap houdt namelijk niet zonder meer in dat u niet ook persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor veroorzaakte schade. neem dus gelijk contact op met onze advocaat aansprakelijkheid, die geeft u een eerlijk en goed advies, zodat u gelijk weet waar u aan toe bent.

Wat is het verschil tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid valt uiteen in interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bij interne bestuurdersaansprakelijkheid stelt de rechtspersoon u als bestuurder aansprakelijk voor de geleden schade. Men kan hierbij denken aan het feit dat de u de administratie heeft verwaarloosd en u de onderneming daardoor financieel in de problemen heeft gebracht. Van externe aansprakelijkheid wordt gesproken wanneer een derde u als bestuurder aansprakelijk houdt voor de geleden schade. Hierbij kan gedacht worden aan het feit dat een crediteur u aansprakelijk houdt voor niet betaalde facturen.

Neem vrijblijvend contact met ons op op als u een advocaat nodig heeft inzake:

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Van der Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl