Incasso

Elke ondernemer loopt er vroeg of laat tegenaan: klanten die niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk betalen. U kunt de vorderingen natuurlijk zelf proberen te incasseren, maar dit is niet altijd effectief. Een advocaat kan voor u conservatoir beslag leggen. Dit betekent dat wij als het ware de goederen van uw wederpartij kunnen “bewaren” totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over wat er met de goederen gaat gebeuren. Daarnaast heeft u een advocaat nodig wanneer u een bedrag boven de €25.000 wilt vorderen. Van der Zwan Advocaten helpt u het verschuldigde bedrag op te eisen van uw debiteuren.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek kijken wij samen met u naar de gehele situatie. Wat is er reeds gedaan? En welke strategie kunnen wij gebruiken om uw geld alsnog te krijgen? Aan de hand daarvan bepalen wij hoe wij uw klant het beste kunnen benaderen. Wij kunnen ons voorstellen dat, ondanks de slechte betaling, u uw zakenrelatie niet kwijt wilt. Dit betekent dat wij op een effectieve toch persoonlijke manier te werk gaan.

Werkzaamheden

Onze advocaten kunnen voor u het hele incassotraject verzorgen. Denk hierbij aan het vooraf opstellen van algemene voorwaarden of het opstellen van sommatiebrieven. Mocht het beoogde effect niet behaald zijn door sommatie, kunnen onze advocaten procederen bij de rechter en eventuele overige maatregelen nemen.

Richard van der Zwan is de Vereniging van incasso- en procesadvocaten

logo via

Lees meer nieuws en artikelen over incassorecht.

←   Terug naar rechtsgebieden