Incasso

Elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken gehad: een vordering op een (zakelijke) klant die niet tot betaling wenst over te gaan. Stel u heeft een vordering openstaan op een aannemer die na afloop van de door u verrichte werkzaamheden niet tot (volledige) betaling wenst over te gaan. Of u heeft verscheidene goederen geleverd aan een klant die niet betaalt. Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties waarin u als ondernemer te maken heeft met een (grote) debiteurenpost welke voor hoofdbrekens zorgt. U wenst immers betaling van de vordering te ontvangen! Van der Zwan Advocaten kan u bijstaan om voor een daadkrachtige en snelle betaling zorg te dragen.

Indien u wenst dat Van der Zwan Advocaten u bijstaat aangaande het incasseren van uw vordering dan zal ten eerste de buitengerechtelijke procedure een aanvang nemen.

  • Buitengerechtelijke procedure

In de buitengerechtelijke procedure staat Van der Zwan Advocaten u bij uw vordering te incasseren. Aan de hand van de volgende vier opties zal uw debiteur worden verzocht uw vordering te voldoen:

  • sommatie aanmaningen;
  • beslag;
  • faillissementsaanvraag

Sommatie aanmaningen

De debiteur wordt tweemaal gesommeerd uw vordering te voldoen. Aan de debiteur wordt te kennen gegeven dat het niet voldoen van de vordering leidt tot beslag, faillissementsaanvraag, dan wel het starten van de gerechtelijke procedure.    

Beslag

Beslag wordt gelegd op de eigendommen van de wanbetaler in kwestie. Het gaat vaak om zaken zoals bijvoorbeeld een bankrekening. Deze vorm van beslaglegging heet conservatoir beslag en kan vaak binnen een dag worden gerealiseerd. Het voordeel hiervan is dat – wanneer de wanbetaler beseft dat het u menens is en alsnog besluit de betaling op korte termijn te voldoen en zo het beslag weer op te heffen – u hiermee betaling afdwingt zonder dat er nog verder geprocedeerd hoeft te worden.

Faillissementsaanvraag

De faillissementsaanvraag is een uiterst effectieve methode om de hardnekkige wanbetaler aan te pakken. Wel dient te zijn voldaan aan de voorwaarde dat sprake is van een zogenoemde steunvordering. De wanbetaler dient tevens een andere schuld te hebben.

Gerechtelijke procedure

Indien betaling door de debiteur uitblijft in de buitengerechtelijke procedure zal de gerechtelijke procedure worden gestart. Binnen de gerechtelijke procedure is het mogelijk om een bodemprocedure te starten, dan wel te kiezen voor een kort geding. Het kort geding is een effectieve manier om snel (binnen enkele weken) de geldvordering op de wanbetaler te innen. Om een kort gedingprocedure te starten dient u wel een spoedeisend belang te hebben. Of hieraan in uw situatie voldaan is, kunnen wij met u  bekijken.

Slot

Heeft u als ondernemer te maken met een (grote) vordering en de debiteur wenst niet tot betaling over te gaan, dan is het verstandig het incasso-traject uit te besteden aan Van der Zwan Advocaten – afdeling incasso. U kan te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.


Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.

captcha

Bekijk onze mogelijkheden

Plan nu uw kennismakingsgesprek