Strafrecht

Wanneer u te maken krijgt met het strafrecht heeft u een groot belang bij een goede en ervaren advocaat in het strafrecht. Onze strafrecht advocaten zijn werkzaam voor particulieren en ondernemingen en staan u bij in alle stadia van het strafproces. Ook wanneer u slachtoffer bent en vervolging wil instellen en u uw schade wilt verhalen op de dader(s).

Opsporing en vervolging

Het hoofddoel in het strafrecht is het van overheidswege bestraffen van bepaalde gedragingen. Dit valt uiteen in opsporing en vervolging. Voor beide onderdelen bestaan bepaalde regels die in de wet en jurisprudentie verankerd zijn. Zo mag de politie bij de opsporing de verdachte niet verhoren zonder eerst een advocaat aangeboden te hebben. Wordt de daadwerkelijke vervolging ingezet dan is Justitie verplicht om tijdig over te gaan tot het dagvaarden van de verdachte.

Niet alleen zware criminelen

In het strafrecht worden niet alleen zware criminelen vervolgd, ook de normale burger kan in aanraking komen met het strafrecht. Verkeersovertreding zoals rijden onder invloed of het veroorzaken van een ongeluk kunnen bijvoorbeeld verregaande consequenties hebben. De bestuurder van de auto heeft dan vaak geen kwaad in de zin, maar zal in bepaalde situaties toch voor de rechter moeten verschijnen.

Geweldsdelicht? Wij staan enkel het slachtoffer bij!

Bij geweldsdelicten staat ons kantoor enkel het slachtoffer bij. Integriteit is hierbij van groot belang. Van der Zwan advocaten kiest er bewust voor om bij strafprocedures alleen de benadeelde partij bij te staan. Hiermee onderscheidt ons kantoor zich van andere advocatenkantoren. Naast het spreekrecht kan de benadeelde partij de rechter om een vergoeding verzoeken van de door hem geleden schade.

Economisch strafrecht

Ons kantoor behandelt ook zaken op het gebied van economisch strafrecht. Hiermee worden de delicten bedoeld die in de Wet op de Economische Delicten (WED) zijn opgenomen. Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan overtredingen van de warenwetgeving, overtreding van handelsembargo’s etc.

Financieel strafrecht

Bij financieel strafrecht draait alles om geld gaat. Hierbij moet gedacht worden aan delicten als lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrift en witwassen. In het vakjargon wordt dit ook wel “business crime” genoemd.

Raadpleeg een advocaat!

Het is altijd raadzaam een advocaat raad te plegen, of u nu een verdachte bent of een benadeelde partij. De strafrechtadvocaten van Van der Zwan Advocaten kennen uw rechten en kunnen advies geven over de beste procesrechtelijke tactiek.

Direct contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan direct contact met ons op.