Letselschade

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Als u daardoor letsel oploopt kan dat echter grote gevolgen hebben. Indien u letselschade heeft opgelopen heeft u vaak recht op een vergoeding indien een ander hiervoor aansprakelijk is. Deze schade kan zijn ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval op uw werk, een verkeersongeval, een medische fout of tijdens het sporten. Letselschade is niet alleen lichamelijke schade, maar ook geestelijke. U kunt bijvoorbeeld geestelijke schade oplopen indien u veelvuldig op uw werk wordt gepest of door een te hoge werkbelasting. De (financiële) schade die u oploopt bij letsel kan snel oplopen. Zo kunt u bijvoorbeeld door uw letsel aan arbeidscapaciteit inboeten of studievertraging oplopen. Naast de daadwerkelijk geleden schade kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor immateriële schade (smartengeld). Ons kantoor zal u zo goed mogelijk bijstaan in een letselschadeprocedure, zodat het leed dat u heeft geleden zo goed mogelijk wordt gecompenseerd.

Gevolgen van letselschade

De gevolgen van letselschades zijn altijd ernstig voor het slachtoffer, ongeacht hoe groot de
schade (feitelijk gezien) ook mag zijn. Degene die aansprakelijk is voor uw letsel kan zich veelal beroepen op een verzekeringsmaatschappij, zodat de schade voor hem of haar meevalt. Indien de verzekeringsmaatschappij aansprakelijkheid erkent, zullen uw kosten van juridische bijstand veelal voor rekening komen van de verzekeringsmaatschappij. U hoeft dus niet bang te zijn voor hoge advocatenkosten.

De te vergoeden schade

Materiële schade betreft de schade die direct in geld is uit te drukken. Zoals hierboven is vermeld kan dus een verlies aan arbeidscapaciteit zijn. Uiteraard komen ook de medische kosten die u moet maken hierbij. Het begroten van immateriële schade is lastiger om in geld uit te drukken. Immateriële ziet immers op enigszins vage begrippen als verlies van levensvreugde. Dit kan zij ontstaan door de pijn en ongemak die u door het letsel heeft opgelopen. De hoogte van het smartengeld zal daarom afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Hierin spelen onder andere de volgende elementen een rol:

  • het soort letsel en de ernst hiervan
  • is de letselschade blijvend
  • duur en zwaarte van medische behandelingen
  • de aanwezigheid van blijvende restbeperkingen
  • de duur en mate van arbeidsongeschiktheid

U kunt vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor om uw letselschade te bespreken. Indien u de zaak door ons kantoor wilt laten behartigen zullen we ervoor zorgen dat u het maximale aan smartengeld zult ontvangen!

Wij staan alleen het slachtoffer bij

Evenals met strafzaken waarin geweld een rol speelt, staat ons kantoor ook met letselschade alleen het slachtoffers bij. Van der Zwan advocaten kiest er bewust voor om de belangen van verzekeringsmaatschappijen niet te behartigen. Integregriteit is hierbij van groot belang. Ons kantoor kiest er bewust voor om te bewerkstelligen dat slachtoffers de financiele compensatie krijgen waar zij recht op hebben. Daarom staat ons kantoor enkel en alleen de benadeelde partij bij in letselschadezaken.

Direct contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan direct contact met ons op.