Arbeidsrecht

Problemen in de werksituatie zijn vaak zeer concreet en vragen om een snelle en praktische oplossing. Emoties spelen een belangrijke rol en het is belangrijk dat u zich daarin niet laat meeslepen. Snelheid, vakkennis en ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht zijn onze belangrijke instrumenten waarmee wij zowel werkgevers als werknemers optimaal kunnen begeleiden.

Juridische bijstand en advies

U kunt op onderstaande gebieden bij ons terecht. Niet alleen Voor directe juridische bijstand, maar ook voor uitgebreid advies.

 • Ontslag:
  • op staande voet
  • procedure UWV WERKbedrijf
  • ontbindingsprocedure bij de Kantonrechter
  • door middel van een vaststellingsovereenkomst
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Loonvorderingen
 • Flexibele arbeidsrelaties (overeenkomst van opdracht, detachering, freelancers, ZZP-ers)
 • Verlof
 • Re-integratie tijdens ziekte

Ontslag

Het krijgen van ontslag is een aangelegenheid die voor niemand prettig is. U kunt zich tegen het ontslag verzetten, erin berusten, of zelfs instemmen met het ontslag. In alle gevallen wilt u er zo goed mogelijk vanaf komen. Ons kantoor kan u hierbij optimaal bijstaan. Doordat wij bij een mogelijk ontslag vierkant achter u staan, zal alleen het allerbeste resultaat voor u worden nagestreefd.

Kennelijk onredelijk ontslag

In Nederland hebben we -in tegenstelling tot de landen om ons heen- een preventieve ontslagtoets. De bedoeling is om onredelijke beëindigingen zoveel mogelijk te vermijden en redelijke belangen van werknemersbescherming te waarborgen. Deze toets wordt ofwel uitgevoerd door UWV WERKbedrijf ofwel door de kantonrechter. Indien u ontslagen bent na toestemming van het UWV, maar u heeft geen vergoeding meegekregen dan is dit in veel gevallen onredelijk. In deze gevallen bestaat er de mogelijkheid voor u om alsnog een (schade)vergoeding vast te stellen. Ons kantoor kan u hierbij bijstaan!

Wederzijds goedvinden

Er is geen preventieve ontslagtoets vereist indien het arbeidscontract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. Voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent is het daarom verstandig om contact op te nemen met een arbeidsrechtspecialist. Zo moeten er worden bekeken of uw WW-uitkering niet in gevaar komt en of er een reële vergoeding wordt aangeboden. Aangezien ons kantoor vele vaststellingsovereenkomsten heeft opgesteld dan wel heeft gecontroleerd kunnen wij u zo goed mogelijk adviseren en bijstaan.

Kantonrechter

Een ontbindingsprocedure kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden
aangevangen. Deze procedure is doorgaans sneller dan de UWV procedure. Het grote verschil
is dat de Kantonrechter een ontslagvergoeding kan toekennen. In de praktijk is het meestal de
werkgever die een verzoekschrift indient bij de Kantonrechter. De hoogte van de ontslagvergoeding zal afhangen van de wijze waarop uw standpunten zijn verwoord. Omdat wij veel ervaring hebben met ontbindingszaken, kunt u er op vertrouwen dat het beste resultaat voor u wordt bereikt

Direct contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan direct contact met ons op.