Algemeen verbintenissenrecht

Bij verbintenissenrecht denkt u wellicht in eerste instantie aan het aangaan en de nakoming van overeenkomsten. Het verbintenissenrecht is echter een zeer breed rechtsgebied waarmee u in tal van situaties mee te maken kunt krijgen.

Aansprakelijkheid en schade

Naast de voor de hand liggende gevallen van contractspartijen die een overeenkomst niet nakomen of geschillen over de uitleg van een overeenkomst valt bijvoorbeeld ook het ‘leerstuk’ van de onrechtmatige daad onder het verbintenissenrecht. Dit houdt in dat u ook bij aansprakelijkheid- en schadegevallen zoals aanrijdingen bent aangewezen op het verbintenissenrecht.

Ook voor ondernemers

Als ondernemer krijgt u ook vaak te maken met het verbintenissenrecht. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het opstellen van algemene voorwaarden of geschillen met leveranciers.

Voorkomen is beter dan genezen

Twijfelt u of is er sprake van voorzienbare problemen op het gebied van contractuele relaties en aansprakelijkheidskwesties? Dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in verbintenissenrecht en staan u graag met raad en daad bij.

Direct contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan direct contact met ons op.