Huurrecht

  • Weigert uw verhuurder de gebreken in uw huurwoning te herstellen?
  • Vraagt uw verhuurder onredelijke hoge servicekosten?
  • Dreigt uw verhuurder de huurovereenkomst zonder redenen voortijdig te beëindigen?
  • Verzuimt uw huurder om de huurpenningen tijdig te voldoen?
  • Gedraagt uw huurder zich niet zoals u van een goed huurder zou mogen verwachten?
  • Wilt u de huurovereenkomst zo spoedig mogelijk beëindigen en de woning ontruimen?

Bij al dit soort vragen kunt u terecht bij onze huurrechtspecialisten. Wij zijn gespecialiseerd in procedures bij zowel de Huurcommissie als de Kantonrechter.

Lees meer nieuws en artikelen over huurrecht.

←   Terug naar rechtsgebieden