Huur- en vastgoedrecht

Huurrecht

  • Weigert uw verhuurder de gebreken in uw huurwoning te herstellen?
  • Vraagt uw verhuurder onredelijke hoge servicekosten?
  • Dreigt uw verhuurder de huurovereenkomst zonder redenen voortijdig te beëindigen?
  • Verzuimt uw huurder om de huurpenningen tijdig te voldoen?
  • Gedraagt uw huurder zich niet zoals u van een goed huurder zou mogen verwachten?
  • Wilt u de huurovereenkomst zo spoedig mogelijk beëindigen en de woning ontruimen?

Bij al dit soort vragen kunt u terecht bij onze huurrechtspecialisten. Wij zijn gespecialiseerd in procedures bij zowel de Huurcommissie als de Kantonrechter.


Vastgoedrecht

Bij de term ‘vastgoed’ denkt u misschien eerder aan makelaars en notarissen dan aan een advocaat. Toch speelt juist in deze markt de advocaat een belangrijke rol!

Advies bij een contractuele boete

Bij het niet afnemen van een woning na het sluiten van een koopovereenkomst is dikwijls een contractuele boete verschuldigd ter hoogte van 10% van de koopsom. Helaas maken wij in de praktijk vaak mee dat mensen hier tegenaan lopen omdat zij op het laatste moment geen hypotheek hebben kunnen krijgen voor de koop van een woning. Van der Zwan Advocaten kijkt graag met u mee of het handelen van de makelaar of hypotheekadviseur wellicht aanleiding geeft om de verschuldigde boete op hen te verhalen.

Verbouwingswerkzaamheden

In de praktijk zien we vaak geschillen over de kosten die aannemers in rekening brengen voor verbouwingswerkzaamheden. Hierbij kan het tijdig inschakelen van een van onze advocaten, die in ‘minnelijk overleg’ tot een oplossing probeert te komen, een hoop problemen schelen.


Bouwrecht

Bij het realiseren van een bouwwerk kunnen er veel strubbelingen voorkomen. Deze problemen kunnen bestuursrechtelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een vergunning niet wordt verleend, maar ook civielrechtelijk. Zo kunnen er problemen ontstaan omtrent de toepasselijke voorwaarden of kan er achteraf schade ontstaan aan het bouwwerk. Ook kunnen er problemen ontstaan rondom meer- en minderwerk, verantwoordelijkheden tussen hoofd- en onderaannemers, bouwschade claims of problemen rondom de oplevering. Dit komt ook na vele jaren voor in het geval dat er later schade is ontstaan aan een bouwwerk. In al deze gevallen is het meestal de vraag wie aansprakelijk voor deze schade is.

Lees meer nieuws en artikelen over huurrecht, vastgoedrecht en bouwrecht.

←   Terug naar rechtsgebieden