Bouwrecht

Onze advocaten kunnen u bij problemen omtrent de realisatie van een bouwwerk adviseren en bijstaan.

Bij het realiseren van een bouwwerk kunnen er veel strubbelingen voorkomen. Deze problemen kunnen bestuursrechtelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een vergunning niet wordt verleend, maar ook civielrechtelijk. Zo kunnen er problemen ontstaan omtrent de toepasselijke voorwaarden of kan er achteraf schade ontstaan aan het bouwwerk. Ook kunnen er problemen ontstaan rondom meer- en minderwerk, verantwoordelijkheden tussen hoofd- en onderaannemers, bouwschade claims of problemen rondom de oplevering. Dit komt ook na vele jaren voor in het geval dat er later schade is ontstaan aan een bouwwerk. In al deze gevallen is het meestal de vraag wie aansprakelijk voor deze schade is.

Lees meer nieuws en artikelen over bouwrecht.

←   Terug naar rechtsgebieden