Enkelband voor vervelende pubers betekent meer macht voor de overheid

In de landelijk media verscheen vandaag het bericht dat jeugdzorg het plan heeft opgevat om criminele pubers van een enkelband te voorzien. De enkelband zou alleen moeten worden toegepast bij pubers die veroordeeld zijn voor zware misdrijven. Een goed idee?

Zware misdrijven

JAdvocaat nodig? Van der Zwan Advocaten!eugdzorg noemt een bankoverval of het zijn van veelpleger als voorbeeld. Hiermee gaat jeugdzorg er echter aan voorbij dat er naast dit soort extreme gevallen ook veel andere delicten als een ‘ernstig misdrijf’ kunnen worden betiteld. Zo kan het voorkomen dat iemand tijdens een voetbalwedstrijd een te harde tackel inzet waarbij de tegenstander zijn been breekt. Zo iemand kan worden veroordeeld voor ‘zware mishandeling’ of ‘zwaar lichamelijk letsel door schuld’, hetgeen ernstige misdrijven zijn. Dit betekent echter niet dat we te maken hebben met criminelen die zwaar moeten worden gestraft.

Veroordeeld

Verder is het woord ‘veroordeeld’ dat wordt gehanteerd hier van belang. De ene veroordeling is echter de andere niet. Zo is een situatie waarin de veroordeelde bewust met een ander vecht niet te vergelijken met een situatie waarin iemand een inbreker zijn huis uit slaat. Nu Jeugdzorg spreekt over een veroordeling, kan de bevoegdheid in een dergelijk geval worden gebruikt of misbruikt.

Straffen opleggen en rechtstaat

In een rechtstaat mag alleen de rechterlijke macht straffen opleggen zonder daartoe instemming van de burger te hebben. Als Jeugdzorg veroordeelde jongeren een enkelband om wil doen legt zij daarmee straffen op. Dit lijkt ernstig op het voorstel van Kamerlid Dezentjé-Hamming om burgemeesters de bevoegdheid te geven overlastgevende jongeren voor 3 maanden een enkelband op te leggen. Ongebreidelde uitbreiding van de bevoegdheid vrijheden van burgers te beperken lijkt een grove ondergraving van de rechtstaat.

Waarborgen

Wanneer het plan van Jeugdzorg doorgang vindt zullen er zeer duidelijke regels moeten komen over het gebruik van de maatregel. Zodra iemand een enkelband om heeft betreed de controlerend ambtenaar de privéwereld van deze persoon en bepaalt hij zelfs voor een groot deel hoe deze persoon mag leven. Om de macht die het ene mens over een ander kan uitoefenen te beperken dienen er zeer sterke waarborgen te zijn waar ook een geslaagd beroep op kan worden gedaan.

Glijdende schaal

Naast willekeur en misbruik van bevoegdheden bestaat ook het gevaar van de zogeheten ‘glijdende schaal’. De bevoegdheden die jeugdzorg wil, kunnen steeds verder worden uitgebreid. Zo kan het voorstel van de enkelband in eerste instantie een individu betreffen wegens een veroordeling voor ernstige feiten, om na verloop van tijd te eindigen als maatregel voor overlastgevende jongeren – het is immers al eens voorgesteld – en verdachten. Overal waar de overheid zich extra bevoegdheden toe-eigent moet er worden gewaakt voor een negatieve toekomstige uitwerking. Dit geldt zeker in het strafrecht.