Verbeterde rechtspositie flexwerker

20 maart 2014 - Minister Asscher heeft eind 2013 een wetsvoorstel ingediend met het doel om het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderde arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het houdt in dat er aanpassingen gaan plaatsvinden op het gebied van het flexrecht, ontslagrecht en de Werkloosheidwet. In dit artikel wordt besproken wat er gaat veranderen voor de flexwerker vanaf waarschijnlijk medio 2015.

AddThis Social Bookmark Button

Lees meer: Verbeterde rechtspositie flexwerker

Voor de werkgever: collectief ontslag

3 maart 2014 - In tijden van crisis kunt u als onderneming genoodzaakt zijn om voor de continuering van het bedrijf werknemers te ontslaan. Wanneer u wegens bedrijfseconomische redenen binnen drie maanden een groep van minimaal 20 werknemers binnen één werkgebied wilt ontslaan valt dit onder de noemer “collectief ontslag”.

AddThis Social Bookmark Button

Lees meer: Voor de werkgever: collectief ontslag

Mijn werkgever heeft een ontslagvergunning aangevraagd bij UWV. Wat kan ik hiertegen doen? Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Net als u moet ook uw werkgever het arbeidscontract tegen het einde van de maand opzeggen. Echter, in tegenstelling tot u dient uw werkgever - voordat zij tot rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst kan overgegaan - toestemming te verzoeken aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Als uw werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV dan kunt u zich hiertegen verweren. Ons kantoor kan u hierbij bijstaan zodat uw rechten gewaarborgd blijven.

AddThis Social Bookmark Button

Lees meer: Mijn werkgever heeft een ontslagvergunning aangevraagd bij UWV. Wat kan ik hiertegen doen? Heb ik...

Wat houdt een faillissement van de werkgever precies in voor de werknemer?

25 februari 2014 - Gisteren verscheen in de media het bericht dat Boekwinkelketen Polare nu officieel failliet is verklaard. Door het faillissement van Polare raken circa 400 werknemers werkloos. In dit artikel zullen de gevolgen voor een werknemer van een faillissement worden belicht.

AddThis Social Bookmark Button

Lees meer: Wat houdt een faillissement van de werkgever precies in voor de werknemer?

Werkgever houdt werknemer na herstel ‘ziek’ gemeld om zo goedkoop van de werknemer af te komen. Kan dit zomaar?

18 maart 2013 - Volgens de wet geldt er een opzegverbod voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer. Dit betekent dat de werkgever een zieke werknemer niet mag ontslaan vanwege het enkele feit dat een werknemer ziek is. Het opzegverbod tijdens ziekte vervalt na een periode van 2 jaar. Daarna kan de werkgever toestemming aan het UWV Werkbedrijf vragen om de arbeidsovereenkomst met betreffende werknemer op te zeggen. Indien deze toestemming wordt verleend dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst op zeggen zonder dat hij daarvoor een ontslagvergoeding hoeft te betalen.

AddThis Social Bookmark Button

Lees meer: Werkgever houdt werknemer na herstel ‘ziek’ gemeld om zo goedkoop van de werknemer af te komen....

Verhoging minimumloon per 1 juli 2013

Deze maand is het bruto minimumloon verhoogd naar € 1.477,80 per maand voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere werknemers gelden lagere bedragen. Iedere werknemer heeft recht op een minimumloon uitkering. Voor werknemers onder 23 jaar geldt per leeftijdsjaar een ander minimumloon. Indien een werkgever minder dat het minimumloon betaalt, riskeert hij een boete van de Arbeidsinspectie. Deze boetes kunnen zeer hoog oplopen.

AddThis Social Bookmark Button

Lees meer: Verhoging minimumloon per 1 juli 2013

Onterecht beschuldigd van uitkeringsfraude? Laat u pro deo bijstaan!

Vanaf 1 januari 2013 worden burgers die frauderen met uitkeringen harder aangepakt. De boetes voor frauderende uitkeringsontvangers zij veel hoger dan voorheen. Uitkeringsontvangers lopen bij herhaalde fraude bovendien het risico dat zij maximaal 5 jaar lang geen uitkering ontvangen. Wordt u onterecht beschuldigd van uitkeringsfraude? Bent u door de politie of recherche verhoord of aangehouden of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat uw wordt verdacht van fraude met uw WW of Ziektewet uitkering? Heeft u bericht ontvangen van het UWV waarin zij aangeeft de uitkering terug te vorderen? In veel gevallen kan Van der Zwan Advocaten u pro deo bijstaan.

AddThis Social Bookmark Button

Lees meer: Onterecht beschuldigd van uitkeringsfraude? Laat u pro deo bijstaan!

Juridisch probleem? Bel ons op 070 789 00 90 of neem contact met ons op!